Waarom niet veranderen van verzekeraar?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Een andere makelaar of een goedkopere premie zijn vaak redenen om te kiezen voor een nieuwe verzekeraar.

Verzekeringsovereenkomsten worden in principe gesloten voor één jaar, zodat met een tijdige opzegging een stilzwijgende hernieuwing kan worden verhinderd.  De verzekeringnemer kan dan een nieuwe polis sluiten bij een andere verzekeraar.

Dit houdt echter het gevaar in dat er geen onafgebroken verzekeringsdekking is, in het bijzonder bij aansprakelijkheidsverzekeringen.

Zulke verzekeringen beogen de bescherming van je vermogen, wanneer je door derden wordt aangesproken tot vergoeding van hun schade wegens een schadeverwekkend feit dat je wordt verweten.

Voorbeelden van aansprakelijkheidsverzekeringen:

  • de verplichte autoverzekering
  • de zogenaamde familiale polis
  • de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

Wanneer kan aansprakelijkheid tot stand komen?

Aansprakelijkheid kan onmiddellijk tot stand komen, wanneer je bij voorbeeld door een onoplettendheid bij vrienden een Chinese vaas omstoot.  De schade komt onmiddellijk na je fout tot stand.

Aansprakelijkheid kan zich echter ook realiseren over een langere periode.  Als aannemer gebruik je bij de oprichting van een gebouw een materiaal dat ziekteverwekkend blijkt te zijn en pas na jaren aanleiding geeft tot een vordering tot schadevergoeding van de ziek geworden eigenaar.   Als arts heb je een verkeerde diagnose gesteld, die jaren later aanleiding geeft tot een fatale afloop en een vordering tot schadevergoeding van de erfgenamen.

Wat zegt de verzekeringswet?

Volgens de verzekeringswet geldt de verzekeringswaarborg voor een schade voorgevallen tijdens de duur van de overeenkomst.  Het tijdstip van het schadeverwekkende feit (in de voorbeelden de plaatsing van het ziekteverwekkend materiaal door de aannemer of de verkeerde diagnose van de arts) of het tijdstip van het instellen van de vordering tot schadevergoeding is dus in principe niet bepalend, wel het tijdstip van het ontstaan van de schade bij de benadeelde.  In de gegeven voorbeelden de diagnose van de ziekte bij de eigenaar of het overlijden van de patiënt bij diens erfgenamen.

Aansprakelijkheidsverzekeraars kunnen hun dekking beperken tot schade voorgevallen tijdens de duur van verzekering, wanneer die voortvloeit uit feiten die zich ook hebben voorgedaan tijdens dezelfde duur van de verzekering.

Dit kan dus meebrengen dat bij twee opeenvolgende polissen het schadeverwekkende feit zich voordoet tijdens de duur van de eerste polis, maar de schade zich pas manifesteert tijdens de duur van de tweede polis.

Wanneer in die tweede polis het zogenaamde anterioriteitsrisico is uitgesloten, betekent dit dat de aansprakelijkheid van de verzekerde niet gedekt is.   Die verzekerde had nochtans zijn aansprakelijkheid steeds verzekerd.  De benadeelde kan in dat geval geen vergoeding van zijn schade bekomen van de verzekeraar.

Bij het veranderen van polis in aansprakelijkheidsverzekeringen is het dus aangeraden om dit risico in het oog te houden. Het ontbreken van een verzekeringsdekking betekent immers dat de aansprakelijke zelf zal moeten instaan voor de vergoeding van de schade van de benadeelde.

Heeft u toch nog bijkomende vragen hierover? Neem dan contact op met onze experten in aansprakelijkheidsrecht. 

Meer artikels over aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Burgerlijke partij ziet pizzamoord als een executie: “Met de loop tegen de schedel” Kris Luyckx had een tiental argumenten klaarliggen. “In die branche ben...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder