Kan ik in mijn testament ook bepaalde wensen opnemen die niets te maken hebben met mijn vermogen?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

 

Een vraag die ons vaak wordt gesteld door cliënten is: “Kan ik in mijn testament bepaalde wensen opnemen die niets te maken heeft met mijn vermogen?”

 

Dit kan inderdaad! Het wordt zelfs aanvaard dat een testament waarin uitsluitend wensen werden opgenomen die niets met het vermogen te maken hebben ook geldig is.

Er bestaan heel wat wensen die men kan opnemen in een testament. Hierna lichten we een aantal zaken toe die u geldig in uw testament kan opnemen met betrekking tot uw kinderen.

De zorg voor het minderjarig kind

Maakt u zich wel eens zorgen over wat er met uw minderjarige kinderen gebeurt als plots beide ouders zouden overlijden? U kan ervoor opteren om een testamentaire voogd aan te duiden. Zo bekomt u meer zekerheid over wie de zorg van uw minderjarige kinderen op zich zal nemen als het noodlot toeslaat. Hierbij moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat het een situatie betreft waarin beide ouders overlijden.

Indien één ouder overlijdt, zal de ouder die nog in leven is immers het ouderlijk gezag verder uitoefenen. Wel kunt u een toeziend voogd aanduiden in uw testament.

Indien u ervoor kiest om in uw testament een voogd aan te duiden, kan u zelfs enkele richtlijnen voorschrijven met betrekking tot de huisvesting en belangrijke beslissingen omtrent gezondheid, opleiding, ontspanning, …

De nalatenschap die de minderjarige toekomt

Een andere vraag is: “Wat gebeurt er met de nalatenschap die aan mijn minderjarig kind toekomt omwille van mijn overlijden?”. De wetgever zorgde ervoor dat ouders de goederen van hun minderjarige kinderen moeten beheren. Deze regeling zorgt vooral bij gescheiden ouders voor frustraties omdat het beheer en gebruik van de erfenis terecht zal komen bij de andere ouder ofwel zijn/haar ex-partner.

Gelukkig voorziet de wetgever in een oplossing voor gescheiden ouders die dergelijke situatie willen vermijden. Zo kan het vruchtgenot op goederen die een minderjarig kind erft van zijn overleden ouder worden ontnomen aan de andere ouder.

Over het beheer van de goederen is er geen volledige eensgezindheid in de juridische wereld, aangezien het beheer van de goederen deel uitmaakt van het ouderlijk gezag. Zoals eerder gezegd, komt dit ouderlijk gezag toe aan de ouder die nog in leven is. Echter zijn de meeste juristen het erover eens dat het beheer via testament overdragen kan worden aan een derde persoon tot wanneer het kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. In dat geval wordt er dus een “bewindsclausule” opgenomen in het testament. U kan er dus bijvoorbeeld voor kiezen om een familielid of een ander persoon die u vertrouwt aan te duiden voor het beheer van deze nalatenschap zodat deze niet in handen komt van uw ex-echtgenoot. U kunt ook kosteloos een verklaring afleggen ten overstaan van de vrederechter zonder dat u noodzakelijk een testament hoeft op te stellen.

Andere niet-patrimoniale wensen

Interessant om weten, is dat ook wensen over de lijkbezorging en de begrafenis kunnen worden opgenomen in het testament. Verder is het mogelijk om in het testament uitdrukkelijk te bepalen dat u orgaandonor wenst te zijn.

Graag herinneren wij u eraan dat voorgaande mogelijkheden slechts een aantal voorbeelden zijn en er dus nog heel wat andere niet-patrimoniale wensen in uw testament kunnen worden opgenomen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?

Contacteer gerust een van de advocaten gespecialiseerd in familierecht!

Contacteer ons

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder