Kunnen ouders verplicht worden om een studentenkot te betalen?

Geactualiseerd op 08 februari 2022

Aan de start van het nieuwe academiejaar krijgen wij vaak de vraag: ben ik als ouder verplicht om een studentenkot te betalen voor mijn studerend kind? Dit is ook vaak een discussiepunt tussen gescheiden ouders. Soms mag het kind van de ene ouder op kot, maar ziet de andere ouder niet in waarom het kind niet kan pendelen of dichterbij kan studeren, zodat die extra kost van een studentenkot niet nodig is.

Tot wanneer zijn ouders wettelijk verplicht om te voorzien in de opleiding van hun kind?

Gescheiden ouders hebben meestal gezamenlijk ouderlijk gezag tot hun kind meerderjarig is. Hieruit volgt de wettelijke plicht om te voorzien in de opleiding en ontplooiing van hun kinderen. Hoewel het ouderlijk gezag stopt wanneer het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, is de opleiding niet per se voltooid na de middelbare studies. De onderhoudsverplichting loopt in dat geval door na de meerderjarigheid van het kind. Ouders zijn in principe verplicht hun kind te onderhouden tot wanneer het zelf in zijn onderhoud kan voorzien. Het kind moet uiteraard wel de nodige “studie ijver” aan de dag leggen en de vereiste intellectuele capaciteiten bezitten om de studies op een normale wijze te voltooien.

Wie moet de kosten betalen wanneer ouders uit elkaar gaan?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, betalen ze gezamenlijk de kosten met betrekking tot hun kind, elk in verhouding tot hun inkomsten en mogelijkheden. Ouders staan zowel voor gewone als buitengewone kosten in. De “gewone” kosten, “verblijfsgebonden” kosten genoemd, zoals voeding, kleding, water en elektriciteit worden betaald door de ouder waar het kind bij is. Indien de andere ouder een onderhoudsbijdrage betaalt, gebruikt men deze hier ook voor. Alles hierbuiten zijn “verblijfsoverstijgende” kosten, zoals dokters- en tandartsafspraken, kappersbezoeken, verzorging etc.

Een specifiek onderdeel hiervan zijn de “buitengewone” kosten die minder vaak voorkomen. Deze kosten verdeeld men tussen beide ouders op basis van hun vermogen. De “buitengewone” kosten verdelen we onder in 3 categorieën:

  1. buitengewone medische kosten
  2. buitengewone schoolkosten
  3. kosten van hobby’s, ontspanning, culturele en sociale ontwikkeling

 

Hierbij valt te denken aan een jeugdvereniging of sportclub. Deze buitengewone kosten zijn in 2019 opgenomen in een Koninklijk Besluit dat elke rechtbank volgt.

Is de huur van een studentenkot opgenomen in de wettelijke lijst van buitengewone kosten?

Wanneer de ouders een ouderschapsakkoord of beslissing van de rechtbank hebben, staat hier meestal in welk aandeel van de kosten elke ouder op zich neemt. Ook de verdeling van de buitengewone kosten wordt hierin opgenomen. Als de huur van een kot opgenomen is als buitengewone kost, dan zijn beide ouders verplicht om hieraan bij te dragen. Als er nog geen vonnis en rechterlijke beslissing is en de ouders zelf geen akkoord bereiken, kan de familierechter hier uitspraak over doen. Hij zal hierbij rekening houden met het inkomen van beide ouders, maar ook met de beleving van het kind en zijn toewijding tot de studies. Er zal ook rekening gehouden worden met de afstand tussen de woonplaats en de hogeschool of universiteit van het kind. Elke situatie wordt dan individueel door de rechtbank beoordeeld.

Ouders zijn echter niet verplicht om “luxekosten” te maken die niet noodzakelijk zijn. Wanneer het kind gaat studeren in een stad waar ook één van de ouders woont, dan kunnen de ouders niet verplicht worden om een studentenkot te betalen. De ouder die dan van mening is dat een kot wel mogelijk is, zal die kost dan volledig voor eigen rekening moeten nemen. De andere ouder zal dan niet verplicht worden bij te dragen.

Bijkomende vragen?

Aarzel niet om ons team Familierecht te contacteren!

Wist u dat we ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!

Webshop

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel stak: “Mijn DNA op dat mes? Ja,...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder