Kan ik gestraft worden als ik de coronamaatregelen niet naleef?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

De coronacijfers in ons land blijven stijgen. De Veiligheidsraad kondigde op 6 oktober voor de zoveelste keer nieuwe maatregelen af. Zo mag je maximum met drie personen nauw contact hebben. Je mag maximum 4 personen bij je thuis uitnodigen en je met maximum 3 andere mensen op straat begeven. Restaurants blijven open tot 1 uur ’s nachts, maar cafés moeten sluiten om 23 uur ’s avonds.

Voor de burger is het niet altijd gemakkelijk om de steeds veranderende regels nauwgezet te blijven opvolgen.

Men kan zich dan ook afvragen in welke mate men verplicht is steeds op de hoogte te zijn van alle coronamaatregelen en welke straffen er staan op het niet naleven van deze regels.

Ben ik verondersteld om op de hoogte te blijven van al deze regels, die zo frequent veranderen?

Allereerst is het zo dat alle burgers verondersteld worden om de wet te kennen. Men kan uiteraard niet verwachten dat elke burger het volledig wetboek vanbuiten kent. Dit betekent wel dat elke burger de wet dient te kennen die op hem van toepassing is in de omstandigheden waarin hij zich bevindt. In het geval van een overtreding van de Coronaregels, zal het excuus dat men niet wist dat bepaalde coronamaatregelen golden, snel van tafel geveegd worden.

Welke straffen staan op het niet naleven van de regels?

De politie controleert of de maatregelen van de overheid door de burgers worden nageleefd. Indien de politie vaststelt dat iemand de regels overtreedt (bijvoorbeeld een groepje van 6 mensen op straat waar het maximum 4 is), zal de politie een proces-verbaal opstellen.

Dit proces-verbaal wordt dan doorgestuurd naar de gemeente waar de overtreder woonachtig is. Indien deze gemeente een wettelijk kader heeft voorzien om deze inbreuken zelf te kunnen bestraffen, kunnen zij onmiddellijk een GAS-boete innen. GAS staat voor ‘gemeentelijke administratieve sanctie’.

In het geval de gemeente deze keuze niet expliciet heeft gemaakt -en zo gaat het in de meeste gevallen- wordt het proces-verbaal doorgestuurd naar de procureur des Konings.

De procureur des Konings heeft twee opties:

Optie 1: Ofwel stelt hij een minnelijke schikking voor.

Dit wil zeggen dat het openbaar ministerie ermee akkoord gaat om de strafvordering te laten vervallen in ruil voor de betaling van een geldsom. In de praktijk zal men dan een brief krijgen van het openbaar ministerie, waarin men gevraagd wordt om een bedrag van € 250 te betalen. In dat geval vervalt de strafvordering, dat wil zeggen dat men niet meer voor de rechtbank moet verschijnen en dat de overtreding ook niet op het strafregister komt.

Indien men deze minnelijke schikking niet of niet tijdig betaalt, zal de procureur des Konings u kunnen dagvaarden voor de rechtbank (zie optie 2).

Optie 2: Ofwel dagvaardt de procureur des Konings u voor de rechtbank.

Dit gebeurt wanneer de procureur des Konings meent dat de feiten dermate ernstig zijn, dat een minnelijke schikking niet aan de orde is (bijv. wanneer het reeds de vijfde keer is dat iemand de coronaregels overtreedt).

Een dagvaarding kan ook u ook krijgen indien u de voorgestelde minnelijke schikking niet betaald heeft (zie optie 1).

Moet je effectief voor de rechtbank verschijnen?

Indien men effectief voor de rechtbank moet verschijnen (optie 2), heeft de rechter heel wat keuzevrijheid om te bepalen welke straf hij kan opleggen. Men noemt dit de appreciatiebevoegdheid van de rechter. Immers stelt de wet dat overtreders een gevangenisstraf kunnen krijgen van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van € 208 tot € 4000. Een advocaat kan u tijdens de zitting bijstaan om te trachten deze straf zo laag mogelijk te houden en kan eventueel ook bepleiten dat de straf niet op het strafregister komt (bijv. door aan de rechtbank een zogenaamde ‘opschorting van de uitspraak’ of een werkstraf te vragen).

De praktijk leert dat de zogenaamde “corona-kamers” van de rechtbank over het algemeen niet mild zijn met de bestraffing. Zo worden wel degelijk effectieve boetes en werkstraffen, maar ook gevangenisstraffen tot drie maanden opgelegd.

Het is dus van het allergrootste belang om de maatregelen te blijven respecteren.

Wilt u een corona-boete of een minnelijke schikking betwisten?

Of heeft u een dagvaarding gekregen? Dan kan u uiteraard steeds contact opnemen met ons gespecialiseerd team via het contactformulier op het nummer 032484030.

Meer artikels over strafrecht

Proces tegen de 42-jarige Khaldoon Al-Baghdadi

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder