Stiefouderadoptie

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Kan ik mijn stiefkind adopteren?

Vandaag de dag bestaan er heel wat nieuw samengestelde gezinnen. De band tussen kinderen en hun stiefouder wordt met de dag sterker. Zo sterk zelfs, dat stiefouders dit graag officieel willen maken. De vraag rijst dan ook of je als stiefouder je stiefkind kan adopteren.

De wet voorziet in twee vormen van adoptie: gewone adoptie en volle adoptie.

Gewone adoptie

In geval van gewone adoptie zal de band met de oorspronkelijke familie blijven bestaan, maar de juridische gevolgen zullen wel verminderen. Het geadopteerde kind krijgt enkel een juridische band met de stiefouder-adoptant, maar niet met zijn of haar familie.

Verder blijft de juridische band met de oorspronkelijke familie behouden. De stiefouder krijgt in dat geval wel het ouderlijk gezag over het kind en hij wordt ook onderhoudsplichtig. De oorspronkelijke ouder blijft eveneens onderhoudsplichtig, maar ondergeschikt aan de stiefouder-adoptant.

Het kind zal bovendien zowel van zijn oorspronkelijke ouders erven als van de stiefouder. Erven van de familie van de stiefouder is echter niet mogelijk.

Volle adoptie

Bij volle adoptie worden de banden met de oorspronkelijke familie wel doorbroken, waardoor het kind juridisch gezien niet meer verbonden is met deze familie. Concreet betekent dit dat de afstamming met de oorspronkelijke ‘vervangen’ ouder wordt doorgeknipt.

De afstamming ten opzichte van de andere ouder blijft echter wel bestaan. Het kind krijgt een juridische afstammingsband met de stiefouder-adoptant én met zijn of haar familie. Ook hier zal de oorspronkelijke ‘vervangen’ ouder zijn ouderlijk gezag verliezen ten voordele van de stiefouder. De stiefouder  wordt onderhoudsplichtig en het kind zal geen onderhoudsgeld meer kunnen krijgen van de oorspronkelijke ‘vervangen’ ouder.

Op erfrechtelijk vlak kan het kind geen aanspraken meer maken op de erfenis van de oorspronkelijke ‘vervangen’ familie. Het kind heeft echter wel de volledige erfrechten in de nalatenschap van de stiefouder, alsof het kind geboren was uit de stiefouder.

Voorwaarden om over te gaan tot stiefouderadoptie

Om over te kunnen gaan tot stiefouderadoptie dienen bovendien ook een aantal voorwaarden vervuld te zijn. Zo moet elk kind vanaf twaalf jaar toestemmen met de adoptie. Ook de echtgenoot of samenwonende partner van de persoon die zal adopteren, alsook de ouders of de voogd van het kind moeten hun toestemming geven.

Indien dit niet gebeurt, kan de rechtbank volgens de wet de adoptie toch toestaan. De geadopteerde en de adoptant hebben hierbij echter een absoluut vetorecht. Daarnaast moet de adoptie ook in het hoger belang van het kind zijn en gegrond zijn op wettige redenen. De wet bepaalt eveneens dat de stiefouder die het kind zal adopteren zelf de leeftijd van 18 jaar moet hebben. Er zal tot slot ook nagegaan worden of de adoptant geschikt is om het kind te adopteren.

Nog bijkomende vragen over stiefouderadoptie?

Heeft u vragen? Dan helpt het team Familierecht van Desdalex Advocaten u graag verder.

Wist u dat we nu ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!

Webshop

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel stak: “Mijn DNA op dat mes? Ja,...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder