Financiële hulp aan slachtoffers van terrorisme

Geactualiseerd op 07 juni 2023

Het slachtofferfonds: afdeling terrorisme

Het Slachtofferfonds (voluit: De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders) werd opgericht om slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten onder bepaalde voorwaarden te vergoeden. Deze Commissie gaat na of de overheid kan tussenkomen in de kosten wanneer de dader onbekend of onvermogend blijkt te zijn.

Om slachtoffers van terrorisme een betere bescherming te bieden werd in 2007 een afdeling ‘Terrorisme’ opgericht binnen het Slachtofferfonds. Voor deze categorie van slachtoffers werd een geheel afwijkende regeling uitgewerkt. Zo zetelt de commissie niet collegiaal, maar zetelt de voorzitter alleen. Daarnaast is er een beroepsmogelijkheid, in tegenstelling tot de afdeling die de verzoeken inzake opzettelijke gewelddaden behandelt. Ook wordt de hoogdringendheid van het verzoek verondersteld, wat de behandeling van de zaak versnelt. Bovendien kan het slachtoffer het statuut van nationale solidariteit verkrijgen en is het zogenaamd ‘financieel voorschot’ dat kan worden bekomen hoger dan bij een opzettelijke gewelddaden. De vergoeding wordt tevens toegekend naar billijkheid én slechts voor schadeposten die limitatief worden opgesomd in de wet.

 

Ongelijkheid bij het vergoeden van reis- en verblijfskosten

Sinds 2019 vallen de reiskosten (bv. per auto, vliegtuig, trein…) en verblijfskosten (bv. hotel) na een terreuraanslag in het buitenland onder één van deze schadeposten. De Commissie interpreteert de wet op die manier dat reiskosten binnen België hier niet onder vallen. De binnenlandse reiskosten worden aldus geplaats onder materiële kosten, wat nadelig is voor onrechtstreekse slachtoffers. De materiële kosten worden immers uitsluitend vergoed aan rechtstreekse slachtoffers en niet aan nabestaanden.

In een recente uitspraak van 9 december 2022 heeft de kamer van beroep van de afdeling terrorisme deze interpretatie terecht verlaten. Zij meent dat de wettekst voldoende duidelijk is. In de wettekst staat niet dat reiskosten enkel en alleen vergoed worden indien het om reizen naar het buitenland gaat. In de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging van 15 januari 2019 werd dit wel gesuggereerd. Onrechtstreekse slachtoffers van terrorisme, zoals nabestaanden, kunnen dus met succes een verzoek indienen om reiskosten te laten vergoeden binnen België voor feiten die in het buitenland zijn gepleegd, voor zover het gaat om noodzakelijke reiskosten.

Bijkomende vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van voormeld artikel, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons op info@desdalex.be of maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.

Afspraak Maken

Meer artikels over strafrecht

Proces tegen de 42-jarige Khaldoon Al-Baghdadi

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder