SKY ECC: een stand van zaken

Geactualiseerd op 24 februari 2023

Op 25 oktober 2022 kwam een belangrijke, eerder  principiële, uitspraak tussen van één van de kamers van de correctionele rechtbank te Antwerpen inzake het debat over de bruikbaarheid van het SKY ECC bewijs in strafzaken.

Het debat over het gebruik van deze sterk beveiligde chats (SKY ECC, ENCROCHAT, enz.) is al enige tijd aan de gang, zowel in binnen- als in buitenland.

Bij ons heeft de discussie over SKY ECC tot op heden veelal ook aanleiding gegeven tot het verder uitstellen van de behandeling van dossiers op de rechtbank.

De verdediging zit namelijk met vele vragen.

De kern van de zaak gaat in de eerste plaats over de onduidelijkheid die bestaat over de wijze waarop de sterk beveiligde, en zogezegd ‘onkraakbare’ communicatiedata, in casu afkomstig van SKY ECC, verzameld en ontsleuteld konden worden. De belangrijke, achterliggende vraag daarbij is of die bewijsverzameling wel op een rechtmatige, lees: wettige, wijze is gebeurd.

Moest het namelijk gaan om onwettig bewijs, dan kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de bruikbaarheid ervan in rechte. Onwettig bewijs kan leiden tot bewijsuitsluiting en zo dus eventueel ook tot een vrijspraak.

Op 25 oktober oordeelde de rechtbank in Antwerpen dat er, in de huidige stand van zaken, vooralsnog geen reden is om aan te nemen dat het SKY ECC – bewijs onwettig is.

Deze uitspraak van 25 oktober 2022, waartegen nog hoger beroep kan aangetekend worden, kan richtinggevend zijn voor de uitspraken die, op korte termijn alleszins, nog volgen.

Maar, dat hiermee het debat verre van definitief beslecht is, mag duidelijk zijn.

Zo stelt zich vooreerst de vraag of de motivering van de rechters in kwestie kan overtuigen en of de rechters  in hun vonnis van 25 oktober 2022 wel afdoende geantwoord hebben op de argumenten van en vragen vanuit de verdediging.

Zo staat het debat ondertussen ook niet stil, waar er nog steeds nieuwe informatie en gegevens (kunnen) opduiken over de bewijsverzameling inzake SKY ECC.

En zo zijn er ondertussen ook nog belangrijke uitspraken tussengekomen in het buitenland, die de discussie over de al dan niet rechtmatigheid van de bewijsverzameling inzake SKY ECC – data op scherp zetten.

Denken we onder meer aan de uitspraak van de Italiaans Hoge Raad van 15 juli 2022 die het bewijs inzake SKY ECC ongeldig heeft verklaard.

Maar ook de buitenlandse rechtspraak over andere sterk beveiligde communicatiemethodes, zoals ENCROCHAT, levert interessante juridische pistes op die doorwerken naar het SKY ECC-debat…

Wordt dus zeker vervolgd…

Bijkomende vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van voormeld artikel, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons op info@desdalex.be of maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.

Afspraak Maken

 

In de Media

Advocaten halen alles uit de kast om veroordeling in ‘Operatie Sky’ te vermijden: “Het hangt met plak- en knipwerk aan elkaar, is dat bewijsmateriaal?”

21 juni 2022, Het Laatste Nieuws, lees het volledige artikel hier

“De appel is verkeerd gegooid”

“Sky ECC onbetrouwbaar”

De verdediging richtte al haar pijlen op de onbetrouwbaarheid van de Sky ECC-operatie en de pins (nvdr. accounts op de Sky ECC-chatdienst) die aan de verdachten worden toegewezen.  “De speurders veronderstellen dat mijn cliënt verschillende Sky ECC-pins in gebruik heeft omdat hij vergelijkbare bijnamen en contacten gebruikt”, zei advocaat Sam Vlaminck. “Hoe zij tot die veronderstelling komen kan ik onmogelijk controleren, daarvoor heb ik het volledige Sky ECC-dossier nodig. Ik moet mij nu geblinddoekt en met gebonden handen in de boksring verdedigen tegen een openbare aanklager die alle informatie in zijn bezit heeft.”

Zijn collega Kris Luyckx wierp op dat de speurders een vervalst proces-verbaal hebben opgesteld. Daarover moet de aanklager eerst duidelijkheid scheppen. De rechtbank ging niet in op zijn vraag om het proces uit te stellen.

Alle advocaten vroegen de vrijspraak. Het proces wordt volgende maand verdergezet met een apart debat over het mogelijk vervalste proces-verbaal.

19 mei 2022, Lees het volledige artikel van Het Laatste Nieuws hier

 

Gekraakte berichten brengen oorlog in het drugsmilieu voor de rechtbank

“Drie putas moeten de lucht in”

De Antwerpse drugscrimineel Mohamed E.H. is volgens het parket de opdrachtgever van vijf aanslagen in het drugsmilieu. Doelwitten waren onder meer de broers E.B., die ook afgelopen week geviseerd werden. “De problemen begonnen na een mislukte uithaling”, zegt het parket.

SAM REYNTJENS

Eind augustus 2020 laaide het drugsgeweld in Antwerpen weer even in alle heftigheid op. De voordeur van de woning van de familie J. in de Borgerhoutse Beukenstraat werd beschoten, in de De Gryspeerstraat in Deurne ontplofte een granaat voor een apotheek naast een huis van de broers E.B. Een dag later werd de gevel van dat huis elf keer beschoten met een machinegeweer. Voor een woning in de Van Amstelstraat, ook in Deurne, werd tot twee keer toe een handgranaat gevonden.

Het onderzoek is een voorbeeld van een dossier waarbij de berichten die voortkomen uit de kraak van Sky ECC tot een doorbraak leidden. De speurders hadden al wat informatie verzameld voor de bij criminelen erg populaire chatdienst opengebroken werd. Er waren camerabeelden, en er was een kalasjnikov teruggevonden in de buurt van de De Gryspeerstraat. Op dat wapen werd mogelijk DNA van Khalid S. aangetroffen. S. kwam ook aan bod in een anonieme brief die de speurders kregen. In die brief werd ook over een Ford Focus met drie Nederlanders gesproken, een auto die in de nacht van een van de aanslagen ook gecontroleerd werd in de buurt.

Tijdens het onderzoek naar Sky ECC lazen de speurders de berichten uit verschillende chatgroepen. Aan de hand daarvan konden ze volgens het parket goed reconstrueren hoe de aanslagen georganiseerd waren en door wie. “In een chatgroep ontstond een discussie over de uithaling van een partij cocaïne waarvoor Mohamed E.H. en andere investeerders een beroep deden op Mounir E.B.”, aldus het Openbaar Ministerie (OM). “De uithaling mislukte en er ontstond eind juli 2020 een discussie.” Volgens het parket bediende E.H. zich op Sky van het alias ‘El Toro’ en werd hij aanvallend tegen Mounir E.B. alias ‘Gino’. Die stelde voor om een oplossing te zoeken en wilde naar Zuid-Amerika afreizen. El Toro en de andere opdrachtgevers kozen voor represailles in plaats van overleg.

Doelwit Mounir E.B. is ook afgelopen week nog twee keer het slachtoffer van drugsgerelateerd geweld geworden.

“AK klaar voor actie”

Volgens het parket schakelde E.H. vervolgens zijn rechterhand Khalid S., gebruiker ‘Bulk On’, in. Hij maakte een nieuwe chatgroep aan: ‘gruppo putas antwerpen’. De communicaties die over en weer gestuurd worden lieten weinig aan de verbeelding over. “Het leger van ‘Monjo’ (een niet geïdentificeerde crimineel, red.) staat klaar”, laat iemand weten. S. stuurde volgens het parket ook de adresgegevens van de Jamal J. in de Beukenstraat door naar Radoin ‘Soldier’ K., net als een foto van het huis van de E.B.’s in de De Gryspeerstraat. “Hoe meer wapens, hoe beter, bazooka’s zelfs”, wordt gestuurd. Of ook nog: “AK (kalasjnikovgeweer, red.) is klaar voor actie.” Mocht iemand getwijfeld hebben wie het doelwit was, een Sky-bericht maakte dat klaar en duidelijk: “Drie putas moeten de lucht in: Ilyas, Jamal en Mounir.” Aan Radoin K. zou Khalid S. de opdracht gegeven hebben om te kijken hoeveel gaten er in de gevel zaten. “Maak foto’s voor ‘padre’.”

Volgens het parket werd alles gecoördineerd door Mohamed E.H. (30), zelf ook al verschillende keren het doelwit van drugsgeweld. Tegen hem vorderde de aanklaagster zes jaar cel. De man moet binnenkort nog voorkomen in een dossier rond cocaïnesmokkel. Khalid S. (34) wordt op zijn beurt gezien als hij die de praktische organisatie op zich nam, gesteund door Radoin K. (41) en Mounir T.(30). Net als de andere vermeende uitvoerders, drie Nederlanders, riskeren zij zeven jaar cel. “Het gaat om duidelijke criminele vergelding of intimidatie om meer grip te krijgen op een bepaald milieu”, aldus het parket. De onbekend gebleven ‘Monjo’ zou volgens het parket nog een trede boven Mohamed E.H. gestaan hebben.

Vrijspraak

De rechtszaak ging gisteren van start met een twee uur durende discussie over een mogelijk vals proces-verbaal waartegen in een ander dossier een klacht was ingediend. Uiteindelijk besliste de rechtbank dat er gewoon gepleit zou worden en dat de verdediging later nog over het standpunt van het parket aangaande dat pv – “een ontwerp dat ongelukkig in het dossier is gekomen” – zal kunnen reageren.

De advocaten van Mohamed E.H. gingen voor de vrijspraak. “We kunnen het moederdossier van het federaal parket, waaruit alle info komt, niet beoordelen”, aldus mr. Sam Vlaminck. “Ook de gegrondheid van de analyse van de speurders valt zo niet te controleren. We staan hier weer in de boksring met onze handen op de rug en een blinddoek op.”

“Paal en perk aan stellen”

Volgens hen was E.H. ook helemaal niet de man achter gebruikersnaam ‘El Toro’ en maken de speurders die link op basis van een gebruikersnaam waar ze E.H. in 2019 aan koppelden. “Op basis van vermoedens”, zei Vlaminck. De advocaat vond bovendien dat een stuk dat moest bewijzen dat E.H. op een bepaald tijdstip in Brazilië was, uit het dossier moest geweerd worden omdat het niet vertaald was. Ander bewijs dat hij op dat moment in Brazilië was is er volgens Vlaminck niet. “Men verwijst naar captaties van zijn gsm, maar de lijsten met retroactief telefonieonderzoek zijn niet gevoegd, louter omdat ze niet bestaan. Het parket heeft het over bevestigingsmails om een bepaalde pin aan een IMEI-nummer te koppelen, waar zijn die mails?”

Zijn medepleiter Kris Luyckx haalde nog aan dat het niet normaal is dat zomaar 170.000 gebruikers van Sky ECC getapt konden worden. “Het is tijd om hier paal en perk aan te stellen. Het OM moet dit beter onderbouwen, technisch en qua data.”

 Bron: EPaper GVA

Speurder die Sky ECC kraakte, aangeklaagd voor vervalsing pv door drugscrimineel ‘El Magico’: “Dat ‘valse’ pv is echter enkel een kladversie van het officiële”

Advocaat Kris Luyckx, die tussenpersoon Zouhair L. uit Sint-Niklaas bijstaat, legde bij het begin van het proces twee versies van eenzelfde proces-verbaal voor aan de rechter. Het proces-verbaal was op 13 augustus 2019 opgesteld. Op dat moment was het Franse gerecht net gestart met het aftappen van alle berichten van de communicatiedienst Sky ECC.  De servers van Sky ECC stonden immers in Frankrijk. De chatdienst gold in die periode nog als het ‘niet te kraken’ communicatiemiddel van het Antwerpse drugsmilieu.

“De eerste versie van het proces-verbaal is anderhalve bladzijde lang en vraagt het Franse gerecht om het aftappen van de Sky ECC-server te verlengen. In de tweede versie van het pv met dezelfde datum en hetzelfde nummer wordt een uitleg gedaan over Sky ECC met bijvoeging van weblinks en screenshots. De inhoud is dus volledig anders. Op basis van welke versie heeft de Franse onderzoeksrechter beslist om het aftappen van de Sky ECC-server verder te zetten?”

Lees het volledige artikel van HLN hier

El Magico dient klacht in tegen speurder achter Operatie Sky: “Tap verlengd op basis van vals proces-verbaal”

Het waren Kris Luyckx en Joke Bleys, de advocaten van Zouhair L., die vrijdagochtend de kat de bel aanbonden. Zij merkten op dat in het dossier twee processen-verbaal zitten met hetzelfde pv-nummer, dezelfde datum, dezelfde opsteller maar een andere inhoud.

“Het gaat om het pv dat in augustus 2019 gediend heeft om de onderzoeksrechter te inspireren om een verlenging van de datatap van de server van Sky ECC aan te vragen in Frankrijk”, legde Luyckx uit. “We hebben het nagekeken met verschillende mensen en het is duidelijk dat het hier niet gaat om een geval van lost in translation, de inhoud is totaal verschillend.”

Luyckx eiste een uitleg van het parket alvorens de zaak verder te behandelen. “Dit is redelijk cruciaal voor ons, het is een hoeksteen van onze verdediging”, zei hij. “We hebben ernstige twijfels bij de gang van zaken en de waarachtigheid die toegeschreven wordt aan de inhoud van bepaalde pv’s.”

Een uitleg die voor Luyckx onvoldoende was, volgens hem werd dat JIT pas vier maanden later opgestart. “Als u een vonnis niet ondertekent, heeft het geen enkele waarde”, zei hij tegen de rechter. “Is de datatap hier verlengd op basis van een niet-ondertekend stuk? Er rest ons niets anders dan een klacht wegens valsheid in geschrifte in te dienen bij de onderzoeksrechter, we zullen ook vragen dat het onderzoek niet door de FGP gebeurt maar door het bevoegde comité.”

Lees het volledige artikel van GVA hier

Proces bomaanslag uitgesteld: vermeende opdrachtgever ‘De Algerijn’ krijgt meer tijd om bewijs te bestuderen

Advocaat Kris Luyckx die aankondigde in september minstens twee uur te pleiten over de onwettelijkheden van de Sky ECC-operatie, merkte op dat zelfs de procureur niet weet hoe de vork in de steel zit.

“Ik kreeg een mail doorgestuurd waaraan toevallig ook de communicatie tussen procureur en federale politie vasthangt. Daarin valt letterlijk te lezen hoe de procureur aan de politie vraagt: “Kan iemand mij uitleggen hoe je tot die identificatie van die Pins komt?”. “Dat geeft toch wel wat om over na te denken”, gaf Luyckx alvast mee.

Lees het volledige artikel van HLN hier.

Rechtszaak rond brandbom, gebaseerd op gekraakte berichten, uitgesteld

Lees het volledige artikel van GVA hier.

Meer artikels over strafrecht

Het “moederdossier”

Benoit D. krijgt 8 jaar cel voor verkrachting van 2 minderjarigen en bezit en verspreiding van beelden van seksueel kindermisbruik Advocaat Kris Luyckx, die de...

Lees verder

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel stak: “Mijn DNA op dat mes? Ja,...

Lees verder