Twaalf shishabars vechten verbod op waterpijp door corona aan bij Raad van State

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Advocaat Bart Verbelen vroeg de Raad van State om het shishaverbod te schorsen. Het verbod is discriminerend omdat veel argumenten die nu voor hen worden aangehaald ook opgaan voor gewone cafés.

Bart Verbelen: “De advocaat van de regering zegt dat de luchtzuiveringstoestellen in de rokersruimte van shishabars een gevaar op coronabesmetting inhouden. Dat  geldt toch evenzeer voor rokersruimtes in gewone cafés? De shishabars voelen zich geviseerd omdat zij zogezegd ‘imagoverlagend’ zouden zijn. De coronacrisis wordt volgens hen misbruikt om hun zaken financieel te kelderen.”

Aldus Bart Verbelen, Advocaat in dit dossier:

In de stad Antwerpen worden shishabars al langer bestempeld als imagoverlagende ondernemingen.

Onder het mom van de volksgezondheid nemen ze voor hen veel verregaandere maatregelen dan voor de rest van de horeca, hoewel zij ook daartoe behoren. De eisen die gelden om een shishabar uit te baten zijn daarenboven al bijzonder streng. Dit  zowel qua inrichting (luchtafzuiging, grootte van de rokersruimte) als qua toelatingsvoorwaarden (moraliteit van uitbaters e.d.).

In het ministerieel besluit wordt vooral verwezen naar de moeilijkheid om te controleren of een waterpijp individueel of collectief wordt gebruikt. Nochtans doen die uitbaters er (sinds corona nog meer) alles aan om in orde te zijn met hygiëne en waterpijpen met wegwerpbare mondstukken en slangen te gebruiken.

Zij voelen zich terecht bovenmatig geviseerd en gediscrimineerd ten opzichte van andere horecazaken. Met minder verregaande maatregelen had men wellicht het gevaar voor de volksgezondheid ook kunnen aanpakken. Daar is de parallel met de avondklok, die evengoed ondervangen kon worden door een samenscholingsverbod, heel duidelijk.

De Raad van State gaf in eerdere arresten al te kennen dat door de bijzondere toestand de overheid een ruimere discretionaire bevoegdheid krijgt om maatregelen te nemen. Wij zijn van oordeel dat dat algemeen verbod op waterpijpen in de voor het publiek toegankelijke ruimte discriminerend, disproportioneel en niet wettig is.

Lees de verschenen persartikels via:

Meer artikels over strafrecht

Het “moederdossier”

Benoit D. krijgt 8 jaar cel voor verkrachting van 2 minderjarigen en bezit en verspreiding van beelden van seksueel kindermisbruik Advocaat Kris Luyckx, die de...

Lees verder

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel stak: “Mijn DNA op dat mes? Ja,...

Lees verder