Geen verjaring meer van seksueel misbruik van minderjarigen

Binnenkort zal seksueel misbruik van minderjarigen niet meer kunnen verjaren. Zo stemde de Kamercommissie Justitie op 16 oktober 2019. De kwestie gaat nu naar de plenaire vergadering, waar de tekst naar alle waarschijnlijkheid ook zal worden goedgekeurd.

Huidige situatie

Verjaring betekent dat men na verloop van een door de wet bepaalde tijd niet meer kan worden vervolgd voor een bepaald misdrijf. De verjaringstermijn voor seksueel misbruik van minderjarigen bedraagt vandaag de dag 15 jaar, te tellen vanaf de meerderjarigheid van het slachtoffer. Dat wil zeggen dat wie als minderjarige het slachtoffer is geworden van seksueel misbruik, voor de leeftijd van 33 jaar een klacht moet indienen. Vervolging is nadien niet meer mogelijk.

Ratio legis

Het probleem met de huidige verjaringstermijn van 15 jaar is dat het voor slachtoffers vaak ettelijke jaren duurt voor ze met hun verhaal naar buiten durven komen. Het slachtoffer ervaart vaak een grote angst om het misbruik op te biechten, in veel gevallen omdat de dader deel uitmaakt van de familie.

Hoewel het misbruik verzwegen wordt tijdens de eerste jaren, wordt het voor vele slachtoffers vaak plots een pak moeilijker om te zwijgen wanneer ze zelf kinderen krijgen, juist omdat ze dan een grote verantwoordelijkheid voelen. Omdat velen pas rond hun dertigste kinderen krijgen, is de termijn van 15 jaar vandaag de dag dan meestal al verlopen.

Wetsvoorstel

Dat zou in de toekomst echter veranderen. Begin oktober dienden Valérie Van Peel (N-VA) en John Crombez (sp.a) een wetsvoorstel in waarbij zij pleitten voor de afschaffing van de verjaringstermijn bij seksueel misbruik van minderjarigen. Hoewel het uitzonderlijk is dat Vlaams-nationalisten en socialisten samen een wetsvoorstel op tafel leggen, werd het voorstel toch goed onthaald. De stemming in de Kamercommissie Justitie leverde immers geen tegenstemmen op. De kwestie gaat nu naar de plenaire vergadering, waar de tekst ook nog moet worden goedgekeurd.

Snelle aangifte toch van belang

Toch benadrukken Crombez en Van Peel dat het nog steeds van belang blijft om zo snel mogelijk na de feiten klacht in te dienen. In veel gevallen zal het immers moeilijk zijn om na jaren nog bewijs te vinden. Hierdoor worden slachtoffers dan alsnog geconfronteerd met het feit dat hun dader niet meer gestraft kan worden bij gebrek aan bewijs. Een buitenvervolgingstelling is dan onvermijdelijk.

Wat met de redelijke termijn?

Wel stelt de vraag zich of plegers van seksueel misbruik nog vervolgd kunnen worden voor feiten die zij meer dan 15 jaar geleden pleegden. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) moet berechting binnen een redelijke termijn plaatsvinden. Dat is één van de grondvoorwaarden van het recht op een eerlijk proces.

Echter stelt de rechtspraak van het EHRM dat de redelijke termijn pas begint te lopen vanaf het moment dat een beschuldiging wordt ingebracht. In het geval van seksueel misbruik, zal de redelijke termijn bijgevolg pas een aanvang nemen op het ogenblik van de indiening van de klacht. De aanpassing van de verjaringstermijn heeft in se dus geen impact op de vereiste van een berechting binnen de redelijke termijn.

Overgangsmaatregel

Indien het wetsvoorstel ook door de plenaire vergadering wordt goedgekeurd, zal de opheffing van de verjaringstermijn niet alleen gelden voor misdrijven die na de datum van de inwerkingtreding van de wet zijn gepleegd, maar ook voor alle misdrijven die op dat moment nog niet zijn verjaard.

Klik hier om het aangenomen wetsvoorstel te bekijken.

Heeft u nog bijkomende vragen hierover? Neem dan gerust contact op met onze strafrecht advocaten.

Artikel door Valérie Van Roost

Meer artikels over strafrecht

Laatste Nieuws Update

“Zorg dat het geld terugkomt, of al uw zonen zullen afgemaakt worden”: ex-lief eist gestolen 450.000 euro terug bij familie van drugscrimi­neel Mr. Xavier Potvin...

Lees verder

Kris Luyckx, advocaat van Jamal Ben Saddik

In een van de dossiers eist de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik een schadevergoeding. “Door de aanslagen tegen zijn familie mocht hij zijn sportschool niet...

Lees verder