Geen verjaring meer van seksueel misbruik van minderjarigen

Geactualiseerd op 28 februari 2024

Sinds eind 2019 kan seksueel misbruik van minderjarigen niet langer verjaren. 

VERJARING

Verjaring betekent dat men na verloop van een door de wet bepaalde tijd niet meer kan worden vervolgd voor een bepaald misdrijf. De verjaringstermijn voor seksueel misbruik van minderjarigen bedroeg tot eind 2019 vijftien jaar, te tellen vanaf de meerderjarigheid van het slachtoffer.

RATIO LEGIS

Het probleem met de verjaringstermijn van vijftien jaar was dat het voor slachtoffers vaak ettelijke jaren duurde voor ze met hun verhaal naar buiten durfden komen. Slachtoffers ervaren immers vaak een grote angst om het misbruik op te biechten, in veel gevallen omdat de dader deel uitmaakt van de familie.

Hoewel het misbruik verzwegen wordt tijdens de eerste jaren, wordt het voor vele slachtoffers vaak plots een pak moeilijker om te zwijgen wanneer ze zelf kinderen krijgen, juist omdat ze dan een grote verantwoordelijkheid voelen. Omdat velen pas rond hun dertigste kinderen krijgen, was de termijn van vijftien jaar dan meestal al verlopen.

HUIDIGE SITUATIE

Begin oktober 2019 dienden Valérie Van Peel (N-VA) en John Crombez (sp.a) een wetsvoorstel in waarbij zij pleitten voor de afschaffing van de verjaringstermijn bij seksueel misbruik van minderjarigen. Hoewel het uitzonderlijk is dat Vlaams-nationalisten en socialisten samen een wetsvoorstel op tafel leggen, werd het voorstel toch goed onthaald. De stemming in de Kamercommissie Justitie leverde immers geen tegenstemmen op. Het voorstel werd goedgekeurd en de wet trad eind 2019 in werking.

SNELLE AANGIFTE TOCH VAN BELANG 

Toch benadrukken Crombez en Van Peel dat het nog steeds van belang blijft om zo snel mogelijk na de feiten klacht in te dienen. In veel gevallen zal het immers moeilijk zijn om na jaren nog bewijs te vinden. Hierdoor worden slachtoffers dan alsnog geconfronteerd met het feit dat hun dader niet meer gestraft kan worden bij gebrek aan bewijs. Een buitenvervolgingstelling is dan onvermijdelijk.

WAT MET DE REDELIJKE TERMIJN?

Wel stelt de vraag zich of plegers van seksueel misbruik nog vervolgd kunnen worden voor feiten die zij meer dan vijftien jaar geleden pleegden. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) moet berechting binnen een redelijke termijn plaatsvinden. Dat is één van de grondvoorwaarden van het recht op een eerlijk proces.

Echter stelt de rechtspraak van het EHRM dat de redelijke termijn pas begint te lopen vanaf het moment dat een beschuldiging wordt uitgebracht. In het geval van seksueel misbruik, zal de redelijke termijn bijgevolg pas een aanvang nemen op het ogenblik van de indiening van de klacht. De aanpassing van de verjaringstermijn heeft in se dus geen impact op de vereiste van een berechting binnen de redelijke termijn.

OVERGANGSMAATREGEL

De opheffing van de verjaringstermijn geldt niet alleen voor misdrijven die na de datum van de inwerkingtreding van de wet zijn gepleegd, maar ook voor alle misdrijven die op dat moment nog niet zijn verjaard.

Heeft u nog bijkomende vragen hierover? Neem dan gerust contact op met onze strafrecht advocaten.

Artikel door Valérie Van Roost

Meer artikels over strafrecht

Proces tegen de 42-jarige Khaldoon Al-Baghdadi

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder