Vergoeding van uw schade – Indicatieve Tabel 2020

Geactualiseerd op 26 januari 2022

U heeft recht op een schadevergoeding wanneer u schade lijdt door toedoen van een derde, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, een medische fout of nadat u slachtoffer werd van slagen en verwondingen.

Als slachtoffer staat u er zelf voor in om de schade zo concreet mogelijk te begroten. Enkel bewezen schade wordt immers vergoed. 
Laat u na een schadegeval correct adviseren en bijstaan. Zo weet u welke documenten u best bijhoudt of nog dient op te vragen bij uw mutualiteit.

De meest voor de hand liggende schadeposten zijn uw medische kosten zoals bijvoorbeeld:

  • ziekenhuisfacturen
  • kinesitherapiebehandelingen
  • apothekerskosten
  • eventuele kosten van prothesen

Op welke schadevergoeding heeft u recht?

Het is vanzelfsprekend dat u een vergoeding ontvangt voor:

  • het inkomstenverlies dat u lijdt in de periodes dat u uw werk niet hervat
  • het studiejaar dat u verliest nadat u te vaak afwezig was

 

Wist u dat u ook recht heeft op een vergoeding voor de periodes waarin u niet in staat was om uw huishouden naar behoren te regelen?

Hetzelfde geldt voor esthetische schade die u lijdt wanneer u bijvoorbeeld een blijvend litteken heeft, na een ongeval blijvend mankt of steeds krukken nodig heeft om te wandelen.

Ook hobby’s die u niet meer kan uitoefenen of zelfs uw kinderwens die na een medische ingreep onverhoopt niet meer in vervulling gaat, komen in aanmerking voor vergoeding.

Omdat deze schadeposten niet makkelijk te begroten zijn, bestaat er een Indicatieve Tabel die door professionelen is samengesteld.

Dit document bevat forfaitaire bedragen die om de vier jaar up to date worden gebracht, aan de hand waarvan wij uw schade concreet kunnen becijferen.

Nog bijkomende vragen?

U kan ons team aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht steeds telefonisch contacteren om de mogelijkheden in uw dossier te bespreken.

Wist u dat we nu ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!
Eerstelijnsadvies

Meer artikels over aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Burgerlijke partij ziet pizzamoord als een executie: “Met de loop tegen de schedel” Kris Luyckx had een tiental argumenten klaarliggen. “In die branche ben...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder