Riskeer ik een alcoholslot?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Wanneer wordt het alcoholslot opgelegd?

Een alcoholslot verhindert het starten van een motorvoertuig, tenzij de bestuurder een ademtest aflegt waaruit een alcoholconcentratie blijkt van minder dan 0,2 promille.

 

Bij bepaalde overtredingen van de Wegverkeerswet kan de rechter de geldigheid van het rijbewijs beperken tot motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot.

 

Bij twee specifieke overtredingen van de Wegverkeerswet is de rechter hiertoe verplicht.

 

Die verplichting bestaat ten eerste indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van tenminste 0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van tenminste 1,8 g/l bloed aangeeft (overtreding van artikel 34 § 2 van de Wegverkeerswet).

 

In dit verband herinner ik er aan dat reeds strafbaar is een alcoholconcentratie van tenminste 0,22 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse met een alcoholconcentratie van tenminste 0,5 g/l bloed.

 

Het is van belang dat de rechter kan verkiezen om de sanctie van het alcoholslot in dit eerste geval toch niet op te leggen, op voorwaarde dat hij dit uitdrukkelijk motiveert.

 

Een tweede verplicht geval voor het opleggen van het alcoholslot, betreft de recidive binnen 3 jaar na de eerste veroordeling indien de ademanalyse telkens een alcoholconcentratie van tenminste 0,50 mg/l uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse telkens een alcoholconcentratie van tenminste 1,2 g/l bloed.

 

Die verplichting bestaat dus niet wanneer na een eerste veroordeling wegens alcoholintoxicatie binnen drie jaar louter dronkenschap wordt vastgesteld of de ademanalyse en/of bloedproef wordt geweigerd.

 

Met een gemotiveerde beslissing kan de rechter één of meerdere voertuigcategorieën aanduiden (zoals een vrachtwagen), waarvoor het alcoholslot niet wordt opgelegd.  Het alcoholslot moet alleszins wel worden opgelegd voor de voertuigcategorie (zoals een gewone personenwagen) waarmee de overtreding werd begaan.

 

Dit kan ervoor zorgen dat professionele bestuurders hun job niet verliezen wanneer zij buiten de werkuren een overtreding in verband met alcohol begingen met hun eigen voertuig.

 

Fietsen of andere rijwielen, waaronder ook elektrische fietsen met een hulpmotor tot maximum 25 km/u en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, worden niet beschouwd als een motorvoertuig en vallen dus niet onder de regels van het alcoholslot.

 

Wat na de veroordeling?

 

De veroordeling tot het gebruik van motorvoertuigen uitgerust met een alcoholslot, kan niet voor minder dan één jaar worden uitgesproken.

 

De persoon die veroordeeld is tot het gebruik van het alcoholslot, moet zijn rijbewijs bezorgen aan de griffie van de rechtbank die de beslissing heeft uitgesproken binnen de 30 dagen na de dag van de kennisgeving door het openbaar ministerie.  Die kennisgeving gebeurt pas meer dan een maand na uitspraak van het veroordelend vonnis.

 

Tussen het vonnis en deze kennisgeving, kan men dus nog geldig met een voertuig zonder alcoholslot rijden.

 

Als de veroordeelde persoon na de kennisgeving een motorvoertuig met een alcoholslot wil besturen, moet hij eerst een nieuw rijbewijs met codering 69 aanvragen bij de gemeente.

 

De veroordeelde persoon kan er echter ook voor kiezen om geen alcoholslot te laten installeren, bijvoorbeeld omwille van de kostprijs ervan. In dat geval mag hij geen motorvoertuigen besturen totdat de periode die de rechter oplegde, is verstreken en hij zijn rijbewijs terug heeft opgehaald op de griffie.

 

Nog vragen hierover? Neem dan contact op met Meester Nina Verbrugge of Meester Tom Dael

alcoholslot desdalex advocaten Foto: rr

 

Meer artikels over aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder