Gewijzigde voorwaarden voor het behalen van een rijbewijs opnieuw vernietigd

De Vlaamse Regering had bij besluit van 9/06/2017 de voorwaarden voor het behalen van het rijbewijs B verstrengd, tot ongenoegen van vele jongeren én hun ouders die als begeleider dienst zouden doen.

Voortaan zouden immers ook de begeleiders een opleiding moeten volgen en een begeleidersattest behalen. Uiteraard zou dit een meerkost betekenen bij het behalen van het rijbewijs.
De minimale duur om de rijopleiding te voltooien werd verlengd van 3 naar 9 maanden, zodat een langere verplichte oefenperiode werd ingelast.

Op 12/03/2020 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering evenwel vernietigd, omdat de Vlaamse Regering zijn bevoegdheid hiermee had overschreden.
Wanneer de Raad van State zo’n besluit vernietigt, heeft dit in de praktijk uiteraard vele gevolgen zowel voor de rij-instructeurs, als voor de kandidaten die het rijbewijs wensen te behalen. Om hieraan tegemoet te komen, kan de Raad van State beslissen om een overgangsperiode in te lassen, zodat iedereen enige tijd wordt gegund om zich opnieuw aan te passen aan de geldende regels.

Dit is echter enkel toegestaan indien één van de partijen in de gerechtelijke procedure, in dit geval dus de Vlaamse Regering, hierom verzoekt. Om onbekende redenen is zo’n verzoek niet geformuleerd. De verstrengde voorwaarden die in het besluit van 9/06/2017 waren opgenomen, zullen dus per direct komen te vervallen.

Heeft u nog bijkomende vragen hierover? Aarzel dan niet om ons Team Verkeersrecht te contacteren.

Meer artikels over aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Eerste hulp bij data-inbreuken

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (ook wel genaamd: GDPR) riep een heel aantal verplichtingen in het leven voor ondernemers die in contact komen met persoonsgegevens. Eén...

Lees verder

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”, “Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?”,...

Lees verder