Heb Ik als grootouder het recht om mijn kleinkind te zien?

Als gevolg van het toenemend aantal ‘vechtscheidingen’ blijken steeds meer grootouders niet of nauwelijks contact met hun kleinkinderen te hebben.

In België hebben grootouders, een specifiek wettelijk verankerd recht op omgang met hun kleinkind.

Artikel 375bis (oud) Burgerlijk Wetboek stelt uitdrukkelijk:

“De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Hetzelfde recht kan aan ieder ander persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft. Bij gebreke aan een overeenkomst tussen partijen, wordt over de uitoefening van dit recht in het belang van het kind op verzoek van de partijen of van de Procureur des Konings beslist door de familierechtbank.”

In tegenstelling tot andere personen die omgang wensen met de minderjarige, hoeven grootouder dus geen bijzondere redenen in te roepen om dit recht uit te oefenen. Indien de ouders en grootouders het niet eens geraken over de uitoefening van het recht op persoonlijk contact, neemt de Familierechtbank een beslissing.

Hierbij kan op grond van het criterium ‘het belang van het kind’ aan de grootouders de uitoefening van het omgangsrecht ontzegd worden in een concreet geval. Ook zal hun recht op omgang ondergeschikt zijn aan dat van de ouders van het kind.

De wet voorziet echter niet hoe vaak een grootouder zijn/haar kleinkind mag zien. In de praktijk voorziet men vaak in een regeling van één dag, dan wel twee halve dagen per maand.

Bijkomende vragen?

Aarzel niet om ons team Familierecht te contacteren! Ons kantoor kan u bijstaan bij het voeren van een procedure voor de Familierechtbank. Tevens kunnen we optreden als advocaat-bemiddelaar waarbij we een bemiddelende rol tussen ouders en grootouders vervullen, zodanig dat de contacten met het kleinkind kunnen worden hersteld.

Wist u dat we ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop?

Webshop

Meer artikels over familierecht

Wat als het thuis echt mis loopt?  Wie moet de woning verlaten?

“Ieder huisje heeft zijn kruisje” …. Het is steeds een vraagteken wat er achter gesloten deuren gebeurt. Welk opties heb je wanneer je thuissituatie niet...

Lees verder

Hoe lang duurt het vooraleer ik gescheiden ben ?

In de top vijf van ‘meest gestelde vragen aan een echtscheidingsadvocaat’ kan men de volgende met zekerheid terugvinden: hoe lang duurt een echtscheidingstraject? Het is...

Lees verder