Uitgebreide rechten voor prioritaire voertuigen

Op 1 oktober 2020 traden enkele nieuwe wijzigingen in werking zodat bestuurders van prioritaire voertuigen zich in een noodsituatie sneller ter plaatse kunnen begeven.

Het Wegverkeersreglement heeft reeds enkele uitzonderingen die ervoor zorgen dat bestuurders van prioritaire voertuigen hun bestemming snel en vlot kunnen bereiken. Nu brengt men enkele elementaire wijzigingen aan.

Een prioritair voertuig (= voertuig met blauwe knipperlichten en sirene) mocht voorheen pas een rood verkeerslicht voorbij rijden nadat het eerst volledig tot stilstand was gekomen.

De doorgevoerde wijzigingen laten nu toe dat een prioritair voertuig een rood verkeerslicht voorbij rijdt “aan een gematigde snelheid”.

Wijziging van het toepassingsgebied

Enerzijds verstrengt men het gebruik van de blauwe knipperlichten.
Zo mag een prioritair voertuig bij niet-dringende opdrachten alleen nog gebruikt worden als de aard van die opdracht dat rechtvaardigt.

Anderzijds somt men de bestuurders die vallen onder de specifieke reglementering expliciet op. Het gaat om politieagenten, medische hulpverleners en brandweerlieden, maar ook bestuurders van voertuigen van de Civiele Bescherming en de Dienst Opruiming en Vernietiging van Explosieven (DOVO) van Defensie.

Deze wijzigingen liggen in dezelfde lijn als deze omtrent de ‘reddingsstrook’ die eveneens in oktober 2020 werden doorgevoerd.
Voorheen moest men reeds voorrang verlenen aan prioritaire voertuigen. Er werd echter niet uitdrukkelijk bepaald op welke wijze dit diende te gebeuren.

De reddingsstrook

Om chaos te vermijden, is het nu verplicht om een reddingsstrook te creëren zodra filevorming ontstaat op een rijbaan met minstens twee rijstroken.
De bestuurders op de linkerrijstrook dienen uiterst links te rijden, de bestuurders op de rechtse rijstrook of rijstroken uiterst rechts.

Situatie met 2 rijstroken en met 3 rijstroken.

prioritaire voertuigen prioritaire voertuigen

Raakte je betrokken in een ongeval en heb je vragen omtrent de toepasselijke aansprakelijkheidsregels?

Neem tijdig contact op met onze specialisten van Team aansprakelijkheidsrecht.

Contacteer ons

Meer artikels over aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Arts raakt deels verlamd door foutief uitgevoerde epidurale verdoving

Het slachtoffer in deze zaak, die zelf arts is, nam Mr. Kris Luyckx & Mr. Nina Verbrugge onder de arm om uiteindelijk een verdiende schadevergoeding...

Lees verder

Kan ik als jeugdleider aansprakelijk worden gesteld?

Ieder weekend spenderen duizenden jongeren heel wat van hun vrije tijd in een jeugdbeweging. Leiders in die jeugdbeweging organiseren tal van activiteiten om de jongere...

Lees verder