Langverwachte resolutie over de aanpak van intrafamiliaal geweld goedgekeurd

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Dat de coronamaatregelen zorgden voor een explosie aan intrafamiliaal geweld is geen verassing. Familieleden zaten tijdens de meerdere lockdowns voortdurend op elkaars lip en kampten met angsten en financiële onzekerheid.

Eind april 2021 keurde de plenaire Kamer een langverwachte tekst van het Adviescomité Maatschappelijke Integratie met aanbevelingen voor de aanpak van intrafamiliaal geweld goed. Men legde de nadruk op het geweld tegen vrouwen en kinderen, doch vergeet men geweld op mannen niet.

Het besluit bevat 34 aanbevelingen over alle aspecten van geweld. Dat gaat van fysieke en seksuele feiten tot vormen van psychologisch, economisch of zelfs online geweld binnen het gezin of tussen voormalige echtgenoten en partners.

Kindreflex: bijzondere aandacht voor kinderen

In de tekst legt men een bijzondere focus op kinderen, gezien zij altijd het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld.

Het besluit spreekt bijvoorbeeld expliciet van een ‘kindreflex’. Bij informatiedeling tussen bijvoorbeeld de politie en justitie moet er dan altijd gekeken worden naar de manier waarop de kinderen in het conflict het beste beschermd kunnen worden. Zo kan men de gevolgen van geweld op kinderen beter in kaart brengen.

Het adviescomité pleit voor een betere opleiding op vlak van intrafamiliaal geweld bij de politie en voor een systeem van referentiezorgverleners, die onder meer instaan voor bewustmaking van de problematiek bij collega’s

Preventie en slachtofferhulp

De tekst zet daarnaast in op preventie en slachtofferhulp. Zo pleit men voor sensibiliseringscampagnes op scholen. Op die manier kunnen kinderen  geweld in het eigen gezin herkennen en om hulp  vragen.

Vervolgens legt de resolutie de nadruk op de invoering van lokale antennes van de zorgcentra na seksueel geweld, zodat slachtoffers op maximum een uur van huis hulp kunnen vinden.

Daarnaast dringt men erop aan dat:

  • het snelrecht wordt toegepast bij intrafamiliaal geweld
  • het aanbod van therapie voor daders tijdens hun detentie wordt uitgebreid
  • dat politie en justitie aanklampend werken bij gezinnen die gekend zijn voor intrafamiliaal geweld.

Tot slot wenst men de praktijk van tijdelijke uithuiszettingen bij huiselijk geweld meer te stroomlijnen. Dit is immers niet bij  alle parketten even goed ingeburgerd.

Deze resolutie zet een belangrijke stap vooruit en het komt er nu op aan dat de regering ook effectief met de aanbevelingen aan de slag gaat en concrete maatregelen neemt.

Nog bijkomende vragen?

In geval van vragen kan u steeds contact opnemen met de advocaten van het team familierecht.
Wist u dat we nu ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!

Eerstelijnsadvies

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder