Internationale kinderontvoering door een ouder

Geactualiseerd op 08 februari 2022

Wat te doen indien u wordt geconfronteerd met een (dreigende) internationale kinderontvoering door een ander ouder?

Wanneer spreken we van internationale parentale kinderontvoering?

We spreken van een internationale parentale kinderontvoering wanneer de ene ouder zonder toestemming van de andere ouder een kind dat jonger is dan 16 jaar meeneemt naar het buitenland, dan wel het daar tegen de wil van de achterblijvende ouder vasthoudt.

Er kan uitsluitend sprake zijn van een internationale parentale kinderontvoering voor zover de ouders het ouderlijk gezag over een kind gezamenlijk uitoefenen. Indien een ouder door een rechter exclusief ouderlijk gezag werd toegekend, kan deze samen met het kind gaan en staan waar hij wil en is de toestemming van de andere ouder niet vereist.

Wanneer men wordt geconfronteerd met een internationale parentale kinderontvoering, dient vooreerst te worden bekeken naar welk land het kind werd ontvoerd.

Het is namelijk vooreerst van belang om na te gaan of dit land is aangesloten bij het Verdrag van ’s Gravenhave van 25 oktober 1980 met betrekking tot de burgerlijke aspecten van internationale parentale kinderontvoering, ook wel Haags Kinderontvoeringsverdrag genaamd.

Welke staten zijn bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag aangesloten?

Argentinië, Australië, Bahama’s, Belize, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Burkina Faso, canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, El Salvador, Estland, Fiji, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Guatemala, Honduras, Hongarije, Hongkong, Ierland, Ijsland, Israël, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macau, Macedonië, Malta, Mauritius, Mexico, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Saint Kitts en Nevis, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Sri Lanka, Thailand, Tsjechië, Turkmenistan, Turkije, Uruguay, Venezuela, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Indien het kind werd ontvoerd naar één van bovenstaande landen is het Haags Kinderontvoeringsverdrag van toepassing. De filosofie van dit verdrag is dat het kind steeds dient terug te keren naar het land waar het voorgaand aan de ontvoering verbleef.

Wanneer kan de terugkeer door de rechtbank geweigerd worden?

Deze terugkeer kan enkel door de rechtbank worden geweigerd indien sprake is van de volgende omstandigheden:

  • De ouder die de terugkeer vraagt, heeft het gezagsrecht niet effectief uitgeoefend;
  • Er bestaat een ernstig risico voor het kind op psychologisch of fysiek geweld
  • Het kind verzet zich tegen de terugkeer en heeft de leeftijd en voldoende mate van rijpheid zodat de rechtbank met zijn of haar mening rekening moet houden;
  • De fundamentele mensenrechten van de staat waar het kind is, laat het terugsturen niet toe

Wanneer een achterblijvende ouder constateert dat zijn kind werd ontvoerd naar een land dat is aangesloten hij het Haags Kinderontvoeringsverdrag, dient vooreerst de Belgische Centrale Autoriteit (die valt onder de Federale Overheidsdienst Justitie) te worden contacteren en een terugkeerverzoek te worden ingediend. Wij kunnen u hier uiteraard in bijstaan.

Indien het kind werd ontvoerd naar een staat die niet is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag, is het geenszins vanzelfsprekend om het kind te laten terugkeren. Men zal in deze gevallen beroep moeten doen op de diplomatieke weg.

Indien u vreest dat uw kind door de andere ouder naar het buitenland zal worden ontvoerd, kan u ons uiteraard contacteren, zodanig dat preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Zo kan onder meer een vonnis worden bekomen waarin aan de andere ouder een reisverbod wordt opgelegd.

Bijkomende vragen?

Aarzel niet om ons team Familierecht te contacteren!

Wist u dat we ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!

Webshop

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder