Patiënt draagt de bewijslast bij gebrekkige informed consent

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Het pleit is beslecht!

De patiënt draagt de bewijslast bij een gebrekkige informed consent. (Informed consent = Na voldoende geïnformeerd te zijn geweest over de gevolgen van de behandeling, dient een patiënt in te stemmen met de behandeling.)

Het Hof van Cassatie heeft in een recent arrest van 18 juni 2020 eindelijk een einde gesteld aan de lange discussie omtrent de bewijslast inzake een gebrekkige informed consent.

Wie draagt de bewijslast wanneer de patiënt meent dat de arts hem/haar onvoldoende geïnformeerd heeft over de risico’s van een ingreep?

Lange tijd was zowel de rechtspraak als de rechtsleer hierover verdeeld.

Volgens de Wet Patiënten rechten kan een patiënt immers maar geldig toestemmen indien hij door de arts voldoende werd geïnformeerd over de mogelijke risico’s die aan de behandeling verbonden waren.

Wat als een patiënt schade lijdt na een medische behandeling en een aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de arts wil instellen?

Dan dient de patiënt het bewijs te leveren van de fout in hoofde van de arts, de schade die hij geleden heeft en het causale verband tussen de fout en de schade.

Wanneer de arts zijn informatieplicht niet naar behoren had uitgevoerd, dan kan dit een fout zijn die in verband staat met de schade die de patiënt leed.

In deze situatie rust er een negatieve bewijslast op de patiënt aangezien hij dient aan te tonen dat de arts hem niet voldoende heeft geïnformeerd.

Dit werd in de rechtspraak en de rechtsleer veelvuldig bekritiseerd. Zeker toen het Hof van Cassatie op 25 juni 2015 de bewijslast in verband met een gebrekkige informatieplicht door een advocaat ten laste legde van de advocaat, kwam de hele discussie opnieuw op gang.

Nu heeft het Hof van Cassatie in zijn arrest van 18 juni 2020 een duidelijk standpunt ingenomen: de patiënt dient te bewijzen dat hij onvoldoende werd geïnformeerd door de arts en het is niet aan de arts om te bewijzen dat hij de patiënt wel voldoende heeft geïnformeerd.

Meer informatie gewenst?

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij ons team Medisch Recht.

Meer artikels over medisch recht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Burgerlijke partij ziet pizzamoord als een executie: “Met de loop tegen de schedel” Kris Luyckx had een tiental argumenten klaarliggen. “In die branche ben...

Lees verder

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”, “Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?”,...

Lees verder