Wanneer heb ik recht op co-ouderschap?

Wanneer heb ik recht op co-ouderschap?

Als ouders beslissen om uit elkaar te gaan, eindigt het partnerschap maar het ouderschap blijft voortduren. Ouder ben je ten slotte voor het leven. Tot 1995 sprak men over het hoederecht. Zo had de ene ouder beslissingsrecht over de kinderen en de andere ouder slechts een (beperkt) bezoekrecht. De wetgever opteerde ervoor om het gedeeld en gelijkwaardig ouderschap in de wet te schrijven.

In principe zijn beide ouders verantwoordelijk om beslissingen te nemen over de kinderen. Zij beslissen samen:

  • waar het kind naar school gaat
  • welke hobby’s het kind uitoefent
  • welke medische behandelingen er mogen worden toegepast
  • waar het kind zal verblijven

 

Aan beide ouders komt ook het recht toe om het kind op te voeden waarbij men waarden en normen doorgeeft. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen ontneemt men dit recht aan een ouder. De andere ouder neemt dan exclusief het ouderlijk gezag over het kind waar.

In de praktijk stellen wij vast dat de meeste discussies worden gevoerd over “verblijfsco-ouderschap”. Van zodra ouders beslissen dat ze de relatie beëindigen, is een belangrijk punt de verblijfsregeling van het kind. Waar gaat het kind ten slotte verblijven?

Bij “verblijfsco-ouderschap” verblijft het kind evenveel bij mama als bij papa. Dit gaat van een klassieke week-om-week regeling tot een wissel om de 2 dagen. “Verblijfsco-ouderschap” is de wettelijke regel maar uitzonderingen zijn uiteraard steeds mogelijk.

Wanneer de ouders het niet eens zijn over belangrijke beslissingen of over de opvoeding van het kind, neemt de familierechtbank een beslissing in hun plaats. Het komt aan de familierechter toe om de argumenten van beide partijen na te gaan en een verblijfsregeling op maat uit te werken. Een afwijking van “verblijfsco-ouderschap” is mogelijk wanneer de ouders bijvoorbeeld zeer ver uit elkaar wonen of wanneer één van de ouders voortdurend in het buitenland verblijft voor zijn/haar werk en niet in staat is om voor de kinderen te zorgen.

Nog bijkomende vragen?

In geval van vragen kan u steeds contact opnemen met de advocaten van het team familierecht.

Wist u dat we nu ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!

Webshop

Meer artikels over familierecht

De rechter sprak een verblijfsregeling van mijn kind uit. Kan dit gewijzigd worden?

Bij een relatiebreuk of echtscheiding van partners of echtgenoten die kinderen hebben, is het van belang om afspraken te maken omtrent de verblijfsregeling van de...

Lees verder

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”, “Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?”,...

Lees verder