Nieuw fiscaal voordeel kan tot 124 euro opleveren

Geactualiseerd op 26 januari 2022

KOMT DE PREMIE DIE IK BETAAL VOOR MIJN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND IN AANMERKING VOOR BELASTINGVERMINDERING ?

 

tot 1 september 2019 kwam de premie voor een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand in aanmerking voor het beperkte voordeel van de vrijstelling van een premietaks.

 

Om de verzekering rechtsbijstand toegankelijker te maken wordt onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering ingevoerd in de personenbelasting.

 

Die belastingvermindering is gelijk aan 40% van een bepaald bedrag per belastbaar tijdperk.  Voor premies betaald vanaf 1 september 2019 geeft dit voor aanslagjaar 2020 een belastingvermindering van maximum 124 euro of 40% van 310 euro.

 

Een belangrijke voorwaarde is dat het moet gaan om premies voor een rechtsbijstandsverzekering, die niet als beroepskosten in mindering worden gebracht.

 

Bovendien moet de belastingplichtige de premie werkelijk hebben betaald tijdens het belastbaar tijdperk.

 

Premies die worden betaald vanaf 1 september 2019, komen in aanmerking, als de verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand voldoet aan bepaalde minimale voorwaarden die wettelijk zijn bepaald:

De verzekeringswaarborg moet gelden voor alle gedekte geschillen in het kader van het privé-leven en het professioneel leven:

  • Vorderingen tot schadevergoeding gegrond op een contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Strafrechtelijke verdediging van de verzekerde
  • Geschillen die ressorteren onder het contractenrecht (ook consumentenrecht en bouwrecht)
  • Geschillen die betrekking hebben op het erfrecht
  • Schenkingsrecht
  • Testamentenrecht
  • Eerste echtscheiding of eerste beëindiging van een wettelijk samenwonen.

 

 

Bepaalde geschillen omschreven in de wet kunnen worden uitgesloten.
Premies voor een aanvullende verzekering rechtsbijstand (die je betaalt bij een brandverzekering, een familiale verzekering of een autoverzekering) komen dus in principe niet in aanmerking.

 

Heb je reeds een autonome polis rechtsbijstand, dan komt de premie in aanmerking voor de belastingvermindering, indien de polisvoorwaarden eventueel na wijziging voldoen aan de wettelijk bepaalde minimale voorwaarden.

 

De rechtsbijstandsverzekering dekt in het bijzonder kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, technisch adviseurs en bemiddelaars en de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.

 

Die waarborg kan beperkt zijn qua omvang en bovendien mag de polis voorzien in een franchise van maximum 250 euro per schadegeval.

 

Is het dan interessant om dit jaar nog een polis rechtsbijstand te sluiten, wanneer je een gedekt geschil verwacht ?
Ja, maar houd wel rekening met een wachttijd die voor bepaalde geschillen in de polis mag worden opgenomen.

 

Met hoeveel wachttijd dien ik rekening te houden?

De wachttijd betreft de periode die begint op de datum waarop de verzekeringsovereenkomst in werking treedt en waarin de waarborg van de verzekeraar niet verschuldigd is. Enkel verzekerde risico’s die dateren van na het verstrijken van die wachttijd, worden gewaarborgd door de verzekeraar.

 

Die wachttijd bedraagt voor diverse geschillen maximum één jaar, maar voor geschillen met betrekking tot echtscheiding en wettelijk samenwonen maximum drie jaar en voor contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, renoveren en de afbraak van een onroerend goed in principe vijf jaar.   Voor andere geschillen mag geen wachttijd worden bepaald.  Informeer je hiervoor best bij je makelaar of verzekeringsagent.

 

In geval van vragen of bij geschillen kan je ook steeds contact opnemen met advocaten Tom Dael en Nina Verbrugge van ons kantoor, die vertrouwd zijn met zaken van aansprakelijkheid en verzekeringen.

Meer artikels over aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel stak: “Mijn DNA op dat mes? Ja,...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder