Alimentatie voor kinderen. Moet ik het betalen en zo ja, wanneer?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Wanneer 2 mensen beslissen hun relatie te beëindigen en zij hebben één of meerdere gemeenschappelijke kinderen, stelt zich vaak de vraag of één van hen alimentatie dient te betalen voor de kinderen  en hoeveel.

 

Ten eerste is het belangrijk op te merken dat de aard van de relatie tussen de ouders niet belangrijk is voor de vraag of alimentatie verschuldigd is. Of men nu getrouwd, wettelijk of feitelijk samenwonend was, dit heeft geen invloed op de eventuele alimentatie die verschuldigd zou zijn voor het kind.

 

Wat wel belangrijk is, is de vraag of er sprake is van een juridische afstammingsband tussen de ouders en het kind. Enkel indien het inderdaad over het eigen kind gaat (al dan niet geadopteerd), bestaat de mogelijkheid dat er alimentatie verschuldigd is voor dat kind.

 

Ben ik nu alimentatie verschuldigd? Dat is afhankelijk van heel wat factoren, zoals onder meer:

 

  • Welke verblijfsregeling zal worden toegepast en wanneer verblijft het kind bij de ene en de andere ouder?
  • Wat zijn de inkomsten van beide ouders?
    Hierbij wordt niet enkel rekening gehouden met de werkelijke netto inkomsten zoals terug te vinden op de loonfiches of het aanslagbiljet van de personenbelasting. Mààr ook met voordelen in natura, met winst die niet werd uitgekeerd bij zelfstandigen, met de mogelijkheden die door een ouder onbenut worden gelaten om (voltijds) te werken, etc. De loonfiches, individuele rekening en aanslagbiljetten zullen zeker nuttig zijn in het kader van de berekening van de alimentatie, doch er wordt aldus met meer dan enkel die documenten rekening gehouden.
  • Hoeveel bedraagt het groeipakket (voorheen kinderbijslag) en aan wie zal deze worden toebedeeld of hoe zal deze worden verdeeld?
  • Heeft het kind eigen inkomsten uit bepaalde goederen? Met vakantiewerk wordt geen rekening gehouden. Met weekendwerk doorgaans ook niet, tenzij dit een significant inkomen oplevert.
  • Worden de niet-verblijfsgebonden kosten en de buitengewone kosten nog separaat afgerekend of niet?

Dit zijn enkele van de vragen die mee bepalend zullen zijn om na te gaan of een alimentatie verschuldigd is en hoeveel.

 

 

Moet er altijd alimentatie betaald worden?

 

Wanneer beide ouders een gelijkwaardig inkomen hebben en het  kind evenveel bij de ene als bij de andere ouder verblijft, dan zal er doorgaans geen alimentatie verschuldigd zijn en zal ook de kinderbijslag worden verdeeld over de beide ouders. Wel zal er nog apart afgerekend dienen te worden voor de niet-verblijfsgebonden kosten alsook voor de buitengewone kosten. Dergelijke kosten omvatten medische kosten, schoolkosten, hobbykosten en dergelijke meer.

 

Wanneer het kind meer bij de ene ouder verblijft dan bij de andere ouder en de ouder bij wie het kind het minste verblijft heeft ook een opmerkelijk hoger inkomen dan de andere ouder, dan zal er wel een alimentatie moeten worden betaald door deze meest verdienende ouder.

 

 

Kan ik de alimentatie zelf berekenen?


In België bestaat er geen berekeningsmethode voor alimentatie die door de rechtbanken unaniem wordt aanvaard als correcte methode. Er zijn dan ook diverse berekeningsmethodes zoals de Methode Renard, de Pareto Simulator, etc.

 

 

Kan ik de alimentatie fiscaal in rekening brengen? Zo ja, wanneer kan dat?

 

Belangrijk is ook dat, indien het kind meer bij de ene dan bij de andere verblijft, de ouder die de alimentatie moet betalen voor het kind, deze fiscaal in rekening kan brengen en dit voor 80% fiscaal aftrekbaar is. Ook de bijdragen in de niet-verblijfsgebonden en buitengewone kosten kunnen in mindering worden gebracht door de ene ouder die dit betaalt aan de andere ouder, mits het kind meer bij de andere ouder verblijft dan bij de betalende ouder.

Bij een gelijkmatig verdeeld verblijf is er sprake van een fiscaal co-ouderschap zodat het kind fiscaal ten laste is van beide ouders elk voor de helft. In dat geval kan men de bedragen, die men voor het kind heeft betaald aan de andere ouder, niet fiscaal in mindering brengen. Men moet dan ook de keuze maken: ofwel brengt men de betaalde bedragen in mindering en dan kan het kind niet fiscaal ten laste zijn, ofwel brengt men deze bedragen niet fiscaal in mindering en dan kan wel een fiscaal co-ouderschap worden toegepast.

 

 

Nog bijkomende vragen?

 

Uiteraard kan u steeds met ons kantoor een afspraak maken indien u vragen hebt over een alimentatie voor kinderen, of u dit verschuldigd bent of niet en wat een eventueel mogelijk verschuldigd bedrag zou kunnen zijn. Wij helpen u graag verder. Maak hier uw afpsraak met een collega van de cel ‘Familierecht

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder