Alimentatie

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Moet ik alimentatie betalen voor mijn kinderen?

Voor meerderjarigen

De verplichting om bij te dragen in de kosten van uw kinderen stopt niet op 18-jarige leeftijd. Studeren uw kinderen verder of kunnen ze nog niet in hun eigen levensonderhoud voorzien? Dan zal u ze  nog moeten blijven onderhouden en eventueel alimentatie betalen.
Het kind moet beschikken over een einddiploma waarmee het kan starten op de arbeidsmarkt. Is er geen sprake meer van een normaal studieverloop? Dan houdt de verplichting om bij te dragen op. Pas wel op, dit betekent niet dat het kind niet een jaar zou mogen overdoen, of zich zou mogen bedenken en een andere richting wenst te starten. Het best is om hierover steeds advies in te winnen bij een advocaat.

 

Kan ik de alimentatie rechtstreeks aan mijn kind betalen?

Neen, tenzij hierover een akkoord bestaat met de andere ouder aan wie oorspronkelijk de alimentatie voor het kind werd betaald of mits toestemming van de rechtbank. Woont het kind alleen, dan zal de mogelijkheid tot betalen aan het kind door rechtbank doorgaans worden toegekend.

 

Voor minderjarigen

De ouders beheren en betalen de kosten samen. De alimentatie moet betaald worden tot het kind zijn studies heeft voltooid of een eigen inkomen verdient waarmee hij in zijn eigen onderhoud kan voorzien. De onderhoudsplicht blijft dus voortduren als uw kind ervoor kiest om verder te studeren. Indien het kind nadat hij afgestudeerd is niet onmiddellijk aan het werk gaat of kan, dan blijft ook de onderhoudsverplichting duren tijdens de periode die moet worden doorlopen om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering (ongeveer 1 jaar). Dit betekent echter niet dat het kind zomaar kan stilzitten en niets doen. Er moet een zekere werkbereidwilligheid worden getoond.

 

Moet ik alimentatie betalen als mijn kind alleen woont?

 

Als uw kind alleen woont, blijft de plicht tot het bijdragen in het onderhoud bestaan, tenzij het kind zelf een inkomen of vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, ziekte-of invaliditeitsuitkering,…) zou verdienen waardoor het in staat is om zichzelf te onderhouden. Het kan aldus dat u in dit geval een alimentatie aan het kind dient te betalen. Anderzijds kan het ook zijn dat de rechtbank meent dat beide ouders of een van hen een voldoende onderhoud in natura aanbiedt, maar het kind wegens ongegronde redenen hierop niet ingaat. Dit kan een reden zijn om alimentatie rechtstreeks aan het kind te ontzeggen.

 

 

Op welke leeftijd wordt de hoogte van de alimentatie aangepast?

 

Er zijn geen vaste leeftijdsgrenzen waarop de omvang van de alimentatie wordt aangepast. Echter wordt doorgaans wel aanvaard dat de leeftijd van 6, 12, 16 en 18 scharniermomenten betreffen waarop de kosten steeds hoger worden dan voorzien en deze leeftijd dan ook aanleiding kan geven tot verhoging van de alimentatie.

 

 

Wordt de alimentatie aangepast bij een wijziging in de verblijfsregeling?

 

De omvang van de alimentatie hangt samen met de verblijfsregeling, in die zin dat hoe groter uw bijdrage in natura is, hoe kleiner de alimentatie zal zijn. indien het kind voorheen een weekend per 14 dagen bij u verbleef en er wordt overgeschakeld naar bijvoorbeeld een week-weekregeling, dan zal dit een invloed hebben op de omvang van de alimentatie. Echter pas op, dit hangt niet enkel met de verblijfsregeling samen, doch ook met de inkomsten van beide ouders. Indien het inkomen van de betalende ouder aanzienlijk is gestegen en dit van de ontvangende ouder gedaald is, dan kan dit tot gevolg hebben dat de wijziging in de alimentatie niet zo substantieel is als verwacht. De omvang van de alimentatie hangt aldus van meerdere factoren af.

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder