Uw partner in de Wapenwetgeving

Onze experten staan u met raad en daad bij

Desdalex is een toonaangevend advocatenkantoor in België dat zich specialiseert in de Wapenwetgeving. We streven ernaar onze cliënten te voorzien van deskundig advies en bijstand op maat.

strafrecht

Wie kan er bij ons terecht ?

Of u nu een wapenbezitter, wapenverzamelaar, jager, erkende handelaar of schietstand bent, ons team staat klaar om u te begeleiden bij alle juridische vraagstukken met betrekking tot de Wapenwet. Wij begeleiden u onder andere bij:

 • het verkrijgen van vergunningsplichtige wapens;
 • het opstarten van economische activiteiten met wapens;
 • overnames binnen de sector;
 • in- en uitvoer van wapens;
 • overbrenging uit andere EU-lidstaten.

In gevallen van geschillen streven we altijd naar een minnelijke oplossing door in dialoog te gaan met de betrokken overheden. Dit is niet alleen snel, maar ook kostenefficiënt. Indien een minnelijke oplossing niet haalbaar is, staat Desdalex u bij in diverse procedures tegen beslissingen van overheden met betrekking tot het bezit van een wapen.

Beschuldigd van verboden wapenbezit?

Bent u aangehouden voor illegaal wapenbezit? Beschuldigd van verboden bezit van munitie? Een dagvaarding ontvangen voor het vervoeren van verboden wapens? Dan hangt er mogelijks een zware sanctie boven het hoofd.

Wapenwet België

De Wapenwet in België is bedoeld om het bezit, de handel en het gebruik van wapens te reguleren en de openbare veiligheid te waarborgen. De Wapenwet legt verschillende categorieën van wapens vast en stelt voorwaarden en beperkingen voor hun bezit en verhandeling. Verboden wapenbezit is strafbaar in België.

Wapens worden onderverdeeld in drie categorieën:

1. Verboden wapens

Sommige wapens zijn verboden, die wapens mag u dus niet bezitten. Inbreuken worden bestraft met boetes van maximaal 25.000 euro of gevangenisstraffen van maximaal vijf jaar. De Wapenwet verbiedt het bezit en de verhandeling van bepaalde wapens.

Voorbeelden van verboden wapens: antipersoonsmijnen en laserwapens; brandwapens, zoals een vlammenwerper; geluidsdempers (al dan niet gemonteerd op een vuurwapen); automatische vuurwapens,…

2. Vergunningsplichtige wapens

Vuurwapens zijn gevaarlijk. Daarom moeten alle personen die een vuurwapen in hun bezit hebben, beschikken over een vergunning. Enkel mensen die veilig met een wapen kunnen omgaan en een aanvaardbare reden hebben om er een te bezitten, krijgen een dergelijke vergunning. Voor bijna elk vuurwapen hebt u een vergunning nodig.

Onder vergunningsplichtige wapens vallen onder meer: pistolen en revolvers; tweelopen; karabijnen; moderne replica’s van antieke vuurwapens.

3. Vrij verkrijgbare wapens

Sommige wapens kunt u verkrijgen zonder vergunning. Uiteraard gelden ook hier enkele regels en voorwaarden.

In een aantal gevallen zijn vrij verkrijgbare wapens vergunningsplichtig.

Onder vrij verkrijgbare wapens vallen: blanke wapens, zoals dolken, vouwmessen en blaaspijpen; niet-vuurwapens (wapens die projectielen afschieten maar geen gebruik maken van verbranding van kruit), zoals katapulten, (kruis)bogen, paintballmarkers, airsoftwapens, gehomologeerde alarmwapens en slachttoestellen; historische, folkloristische en decoratieve wapens; geneutraliseerde wapens, dat zijn wapens die onbruikbaar gemaakt zijn. Enkel de Proefbank voor vuurwapens in Luik mag in ons land wapens neutraliseren.

Het voorhanden hebben van een wapen

Het voorhanden hebben van wapens in België is principieel verboden. Toch kunnen particulieren via bepaalde procedures zich alsnog een wapen verschaffen. De Wapenwet voorziet dan in periodieke controles door de overheid om na te gaan of houders van wapens nog steeds voldoen aan de wet en de voorwaarden voor het bezit van wapens. Sancties kunnen worden opgelegd bij overtredingen, zoals beperkingen, schorsing of intrekking van een vergunning.

Volgende procedures maken het hebben van een wapen toch mogelijk.

1. Vergunningsplichtige wapens & vergunningsprocedure

Is er een vergunning vereist om een wapen aan te kopen als particulier?

Een particulier die een vergunningsplichtig wapen wil kopen en gebruiken, moet een vergunning model 4 aanvragen bij de gouverneur van zijn/haar verblijfplaats. Er kan munitie worden aangeschaft, maar enkel voor wapens die betrekking hebben op de wapenvergunning. Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een wapenvergunning:

 • meerderjarig zijn;
 • het voorleggen van een uittreksel uit het strafregister;
 • een medisch attest voorleggen;
 • slagen voor de theoretische en praktische proeven;
 • het akkoord van de meerderjarige personen met wie u samenwoont;
 • een wettige reden (jacht en faunabeheersactiviteiten; het sportief en recreatief schieten; de uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt of het voorhanden hebben van een vuurwapen noodzakelijk maakt; de persoonlijke verdediging van personen die een objectief en groot risico lopen en die aantonen dat het voorhanden hebben van een vuurwapen dit groot risico in grote mate beperkt en hen kan beschermen; verzameling historische wapens; deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten; het behouden van een wapen in het vermogen).

Deze vergunning kan slechts worden verleend na advies van de korpschef van de lokale politie. De gouverneur heeft de bevoegdheid om vergunningen te beperken, te schorsen of in te trekken. U kunt beroep aantekenen bij de Minister van Justitie in geval van weigering, beperking, schorsing, intrekking of het uitblijven van een beslissing binnen de gestelde termijn.

2. Wapenverzamelaars

Voor wapenverzamelaars gelden specifieke regels en uitzonderingen in de Wapenwet. Historische en decoratieve vuurwapens kunnen vrij verkrijgbaar zijn, maar er kunnen beperkingen gelden voor hun gebruik. Verzamelaars van historische wapens moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en registratieprocedures.

Natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen die een verzameling van vergunningsplichtige wapens willen uitbouwen moeten een erkenningsaanvraag indienen bij de gouverneur.

Aan de volgende erkenningsvoorwaarden moet worden voldaan:

 • minstens vijf vergunningsplichtige wapens bezitten;
 • een thema opgeven voor de verzameling.

Als de aanvraag volgens de gouverneur in orde is, vraagt hij het advies van de bevoegde procureur des Konings en van de burgermeester van de gemeente waar de activiteit zal worden uitgeoefend.

 

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur.

 

Ook hier kan een beroep worden aangetekend bij de Minister van Justitie in geval van weigering, intrekking, schorsing of het nalaten van het nemen van een beslissing binnen de termijn van vier maanden.

Opgelet: er gelden heel wat bijzondere regels voor wapensverzamelaars. Contacteer ons hierover gerust bij vragen. Bezint voor ge begint.

3. Sportschutterslicentie

Er geldt een uitzondering voor houders van het sportschutterslicentie. Houders van een definitieve sportschutterslicentie kunnen vrij bepaalde wapens (bv. pistool .22LR) op model 9 aankopen bij een wapenhandelaar zonder over een wapenvergunning te beschikken. Let op: voor bepaalde categorieën van wapens dient men steeds een vergunning op model 4 van de gouverneur te bekomen (bv. pistool 9mm of revolver .22 LR). Er kan munitie worden aangeschaft, maar enkel voor wapens die de sportschutter door zijn wapenvergunning en jachtverlof bezit.

U kan een sportschutterslicentie aanvragen bij de Vlaamse Sportfederaties (FROS of VSK). Het behalen en/of het behouden van een sportschutterslicentie veronderstelt het volbrengen van volgende stappen:

 1. Aanvraag voorlopige sportschutterslicentie
  • Hiermee kan u de schietsport beoefenen onder begeleiding van een ervaren schutter
 2. Aanvraag definitieve sportschutterslicentie
  • Veronderstelt het succesvol slagen van de praktische en theoretische proeven
  • Bewijs 12 schietbeurten gespreid over twee trimesters
 3. Jaarlijkse geldigheidsverklaring
  • Bewijs 12 schietbeurten gespreid over twee trimesters
 4. Hernieuwing (na 5 jaar)
  • Bewijs 12 schietbeurten gespreid over twee trimesters

Opgelet: u moet telkens ook een aantal formaliteiten in orde brengen. Deze formaliteiten kan u gemakkelijk terugvinden op de site van FROS en VSK.

4. Jachtverlof

Alle wapens zijn in principe vergunningsplichtig. Net zoals voor sportschutters, zijn er uitzonderingen voor houders van een jachtverlof. Bepaalde wapens kunnen aangekocht worden zonder dat men een wapenvergunning nodig heeft. Het moet gaan om een lang wapen dat wordt aangewend voor de jacht en waarvoor het jachtverlof geldig is. Er kan munitie worden aangeschaft, maar enkel voor wapens die de jager door zijn wapenvergunning en jachtverlof bezit.

Een jachtverlof kan worden bekomen:

 • na het volgen van een opleiding;
 • het succesvol afleggen van de theoretische en praktische proeven;
 • het voorleggen van een uittreksel van het strafregister.

Wapendracht

Mag u een wapen dragen in België?

Er geldt een algemeen verbod op het dragen van wapens. Vergunningsplichtige wapens kunnen enkel gedragen worden indien de houder beschikt over een wapendrachtvergunning en er een wettige reden voorhanden is. Een wapendrachtvergunning wordt enkel maar in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegekend. Er gelden echter wel uitzonderingen tijdens de jacht of de beoefening van de schietsport. Zij kunnen uitsluitend in het kader van de beoefening van hun activiteit sommige vergunningsplichtige wapens dragen.

Een wapendrachtvergunning wordt uitgereikt door de bevoegde autoriteiten.

Vervoer van vergunningsplichtige wapens en munitie

U mag uw wapen vervoeren tussen uw woonplaats, verblijfplaats, schietstand, jachtterrein en/of erkende persoon. Tijdens het vervoer moeten vuurwapens ongeladen zijn en opgeborgen in een afgesloten koffer of voorzien zijn van een trekkerslot of gelijkwaardige beveiliging. De vuurwapens en munitie mogen niet samenzitten. Deze dienen in een afzonderlijke koffer te worden vervoerd. Ook deze moet worden voorzien van een beveiliging. Voor het dragen van een vuurwapen binnen handbereik of op uw persoon is een wapendrachtvergunning vereist, behalve tijdens de jacht of de beoefening van de schietsport.

Meer artikelen over strafrecht :

Proces tegen de 42-jarige Khaldoon Al-Baghdadi

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar...

Lees verder

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar...

Lees verder

Het “moederdossier”

Benoit D. krijgt 8 jaar cel voor verkrachting van 2 minderjarigen en bezit en verspreiding van beelden van...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen