Wet Peeters – Verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwsector

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Vlamingen zijn met een baksteen in hun maag geboren. Jaarlijks worden er in België 40.000 bouwvergunningen afgeleverd.

Vaak wordt bij de bouw van een nieuwe woning of renovatie voorbijgegaan aan de risico’s. Tijdens het bouwproces handelt de bouwheer met verschillende partijen: architect, aannemer, onderaannemer, bouwpromotor, studiebureau, veiligheidscoördinator, … en kunnen er diverse technische problemen opduiken.

De 10 jarige of decennale verzekering ving die risico’s enigszins op. Tot nu toe was de architect als enige bouwpartner verplicht om zijn 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. Bij schade werd dan ook vaak bij hem aangeklopt. Daar komt nu met ingang van 1 juli 2018 verandering in door de Wet Peeters.

Deze Wet heeft als doelstelling het opheffen van de discriminatie tussen architecten en andere bouwactoren alsook het bieden van een betere bescherming voor de bouwheer – consument tegen insolventie van alle dienstverleners in de bouwsector, in het bijzonder de aannemer.

Hieromtrent werd door Verzekeringskantoor Groep Goris in samenwerking met mr. Liesbeth Loos op 14.06.2018 een infoavond georganiseerd.

De voormelde wet is van toepassing op verzekeringsovereenkomsten onderschreven vanaf 1 juli 2018 en voor werken in onroerend staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 juli 2018.

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze cel vastgoed.

 width= width=