Voornaamswijziging vanaf 1 augustus volledig gratis?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Ieder van ons heeft ooit wel eens in de klas gezeten met een kind met een ‘speciale’ naam.

Men kiest nu eenmaal niet de achternaam waar men mee geboren wordt, maar ouders hebben anno 2018 een zeer vrije keuze in de voornaam van hun kind.

Decennia geleden deden de ambtenaren van de burgerlijke stand soms moeilijk : als men zijn kind in de jaren ’60 Bart of Greet wilde noemen, werd het ingeschreven als Bartholomeeus of Marghareta.

Toch denken sommige ouders niet goed na bij de combinatie van voor- en achternaam, of over de gevolgen van de keuze voor een wel zeer specifieke voornaam van hun kind.

Zo zijn er mensen die met de naam Peter Celie , Piet Uytdebroeck, Koen Doom of met de initialen W.C. door het leven moeten.

Ook kan het heel leuk zijn om een schattige blonde kleuter de naam Elfje of Ziggy te geven, maar als datzelfde kind jaren later CEO wordt van een beursgenoteerd bedrijf, dan ligt zo’n naam minder voor de hand.

Tot voor kort was de procedure voor naamsverandering toch wel een zeer logge en dure bedoening.

Wat verandert er nu concreet op 1 augustus 2018 ?

Een voornaamsverandering wordt voortaan niet meer voorgelegd aan de Federale Overheidsdienst Justitie en gebeurt vanaf nu heel eenvoudig door een verzoek aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar men woont.

De ambtenaar van burgerlijke stand kan voornaamsverandering wel alleen toestaan als de nieuwe voornaam niet zorgt voor verwarring en de aanvragende partij of anderen niet kan schaden. Als er ernstige twijfel is, dan kan het advies van de procureur des Konings worden ingewonnen.

Belangrijke wijziging: tot nu toe moest altijd een registratierecht van 490 euro betaald worden. Dit verplicht registratierecht wordt nu afgeschaft, en de gemeenten mogen nu zelf bepalen wat dit kost.

Gent en Kortrijk lieten al weten in de media dat een voornaamswijziging bij hen voortaan gratis wordt. Ongetwijfeld zullen heel wat gemeenten en steden dit voorbeeld volgen.

Je familienaam veranderen kan niet via de gemeente. Dit blijft tot de bevoegdheid horen van de FOD Justitie.

Bovendien is het registratierecht hier dan weer verhoogd van 49 tot 140 euro.

Het kan ook niet zomaar: je kan enkel een andere familienaam aannemen op grond van ernstige redenen (je wil bv niet langer Dutroux of Aarsman heten), en de nieuwe naam mag ook niet zorgen voor verwarring of de belangen van de aanvrager of anderen schaden.

Nog een nieuwigheid: wanneer de voornaamswijziging of naamswijziging wordt geweigerd, kan je hier tegen in gaan door een vordering in te stellen bij de familierechtbank via een verzoekschrift. Dit moet wel gebeuren binnen de 30 dagen nadat je kennis hebt gekregen van de weigering.

Indien u hierover meer informatie wenst kan u steeds met ons kantoor contact opnemen.