Is een uitgeblust huwelijk een voldoende reden om te scheiden?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Vandaag verscheen er een verrassend artikel in de krant (De Standaard). De hoogste rechters in Engeland hebben een opmerkelijk vonnis geveld.  Zij stellen dat een ‘uitgeblust huwelijk’ geen voldoende reden is om te scheiden.

Een dame die reeds meer dan 40 jaar gehuwd was, had een echtscheidingsaanvraag ingediend. Haar echtgenoot ging niet akkoord met de echtscheiding.  In Engeland kan een echtscheiding blijkbaar enkel worden toegekend wanneer de rechter vaststelt dat het huwelijk ‘onherstelbare schade’ heeft opgelopen.  Het feit dat de echtgenoot zich kil en afstandelijk gedroeg en de liefde als het ware ‘op’ was, was voor de rechters van het Engelse Hooggerechtshof onvoldoende om het huwelijk te ontbinden.

De rechters suggereerden zelf dat ze niet anders konden zonder een wetswijziging. De wet in kwestie dateert blijkbaar al van 1973 en voorziet dat het huwelijk enkel tegen de zin van één van de echtgenoten kan worden ontbonden wanneer er sprake is van overspel of van ‘onredelijk gedrag’.

Reden te meer even toe te lichten wat de Belgische wet voorziet en hoe de Belgische familierechtbanken hierover denken.

Sinds 2007 is het in België veel eenvoudiger geworden om uit de echt te scheiden als de andere echtgenoot niet meewerkt.

Vóór 2007 was er ook hier in België sprake van een ‘schuldechtscheiding’. Men kon alleen tegen de zin van de andere echtgenoot scheiden, indien er sprake was van een zware belediging, overspel of van een langdurige feitelijke scheiding die langer dan twee jaar duurde.  Maar ook in dat laatste geval werd de echtgenoot die op grond van die feitelijke scheiding de echtscheiding aanvroeg, geacht de ‘schuldige partij’ te zijn.

De wet van 2007 heeft dit systeem afgeschaft en volledig ‘tabula rasa’ gemaakt.

Sindsdien is het mogelijk om een echtscheidingsverzoek in te dienen op grond van de ‘onherstelbare ontwrichting’ van het huwelijk. Dit kan op drie verschillende gronden.

Indien er een dermate ingrijpend feit gebeurt dat de onmiddellijke ontbinding van het huwelijk wettigt, zoals vastgesteld overspel, intrafamiliaal geweld etc., kan de rechtbank de echtscheiding meteen uitspreken, ook bij verzet van de andere echtgenoot.

De rechtbank kan de echtscheiding ook uitspreken indien de echtgenoten reeds meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leven en de andere echtgenoot zich niet verzet. Dit kan ook als de wil van de echtgenoten tot scheiden twee keer bevestigd wordt door beiden partijen voor de rechter op een termijn van drie maanden.

Indien de andere echtgenoot zich tegen de echtscheiding blijft verzetten, dan is het voor de Belgische rechtbank voldoende om vast te stellen dat er een onafgebroken periode van feitelijke scheiding is van een jaar, zonder enige tussentijdse verzoening. Een feitelijke scheiding van meer dan één jaar wordt dus door de wet gezien als een ‘onherstelbare ontwrichting’ van het huwelijk en de rechtbank zal dan het huwelijk ontbinden, ook indien de andere echtgenoot geen echtscheiding wil.

De schuld komt alleen nog op de voorgrond wanneer één van beide echtgenoten een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding vraagt van de andere. De rechtbank kan zo’n alimentatie afwijzen wanneer door de echtgenoot die alimentatie zou moeten betalen, wordt aangetoond dat diegene die de alimentatie vraagt een zware fout heeft gepleegd, die aan de basis ligt van de echtscheiding en het verder samenleven onmogelijk maakt.

Typisch voorbeeld daarvan: de echtgenote die een alimentatie vordert, is weggegaan voor een nieuwe partner en ligt op die manier aan de basis van de echtscheiding.

Kort samengevat: het is in België veel eenvoudiger om uit de echt te scheiden wanneer de andere echtgenoot zich verzet tegen de echtscheiding. In tegenstelling tot het land van de ‘Brexit’ is in België de ‘exit’ uit een uitgeblust huwelijk dus wel mogelijk.

Indien u verder informatie over een echtscheidingsprocedure op grond van onherstelbare ontwrichting wenst, kan u ten allen tijde vrijblijvend met ons kantoor contact opnemen voor een afspraak.