Vanaf nu is huwen mogelijk zonder handtekening

Geactualiseerd op 26 januari 2022

De papieren geboorte- of huwelijksakte mag vanaf 31 maart 2019 definitief de geschiedenisboeken in. Vanaf nu zijn enkele muisklikken genoeg om een koppel te huwen. 

Op de komst van de centrale databank (DABS = Databank Akten van de Burgerlijke Stand) is een maandenlange voorbereiding voor de gemeenten, rechtbanken en buitenlandse consulaten aan voorafgegaan. De “oude akten” migreerden naar de nieuwe databank.

 

Voor de ambtenaren op het stadhuis blijft het nog even wennen. Bij een geboorte, naamsverandering of huwelijk komt er geen balpen meer aan te pas. Aktes worden enkel nog elektronisch opgesteld, ondertekend en bewaard. Maar aan de basisopdrachten en verantwoordelijkheidsverdeling van de burgerlijke stand wordt niet geraakt.

 

Er is een automatische doorstroming is van alle noodzakelijke gegevens naar het Rijksregister en de DABS. Informatietypes van het Rijksregister over het statuut van iemand, zoals de burgerlijke staat, de afstamming en de nationaliteit, worden automatisch aangepast nadat een akte definitief wordt opgesteld, indien er geen conflict is tussen de gegevens.

 

Wordt de huwelijksakte definitief opgesteld in de DABS en heeft deze betrekking op personen uit het Rijksregister? Dan zal de burgerlijke staat van deze personen automatisch aangepast worden naar gehuwd.

 

Onder meer in het districtshuis van Deurne huwden maandagmiddag de eerste koppels op de nieuwe, digitale manier.

 

Zo wordt er komaf gemaakt met de ongemakken van de miljoenen papieren akten die in de stadhuizen en de rechtbanken worden bewaard. Aktes moeten niet langer worden afgedrukt.  Dat bespaart zowel papier als ruimte en bewaringskosten. Zo zijn de dubbele archiveringen bij griffies van de rechtbanken afgeschaft.

 

Voor dit project heeft Minister van Justitie Koen Geens met ministers De Crem, De Backer en Reynders samengewerkt. Minister van Justitie Koen Geens:

“Ik denk dat ik met de digitalisering van het strafregister en nu de burgerlijke stand, een enorme bijdrage heb geleverd aan de werklastvermindering van de gemeentelijke administratie. Ook voor onze de rechtbanken betekent dit eens te meer een stap vooruit in de digitalisering. Binnen afzienbare tijd zullen burgers hun Belgische akten nooit meer moeten voorleggen, want de Belgische overheden hebben al rechtstreekse toegang tot de databank.”

Wie is er nu bevoegd om de documenten te wijzigen of te raadplegen? De ABS (Ambtenaar burgerlijke staat) van :

  1. De plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de betrokkene, de betrokkenen of één van hen; of bij gebrek hieraan,
  2. De actuele verblijfplaats van de betrokkene, de betrokkenen of één van hen; of bij gebrek hieraan,
  3. Op deze manier zal steeds de dichtstbijzijnde ABS bevoegd zijn

 

Er zijn slechts enkele uitzonderingen op de regel. Als er bv een feit wordt vastgesteld in de akte, is de ABS van de plaats van het feit bevoegd. Zo kan je voor de akte van een geboorte terecht bij de ABS van de geboorteplaats. Dit geldt ook voor een de plaats van de huwelijksaangifte en voor de plaats van een overlijden. Voor de verbetering van de akte zal, naast de algemeen bevoegde ambtenaar ook de ambtenaar die de akte heeft opgemaakt, bevoegd zijn voor de verbetering van een materiële vergissing.