Globaal tarief van 7% registratierechten tegen zomer 2018

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Wanneer u vandaag in Vlaanderen een onroerend goed aankoopt, betaalt u bovenop de aankoopprijs 10% registratierechten.

In bepaalde gevallen kan u genieten van een verlaagd tarief van 5% (het zogenaamde klein beschrijf), met name indien de aangekochte woongelegenheid slechts een beperkt (niet geïndexeerd) kadastraal inkomen heeft (vb. KI mag max. 745 euro bedragen indien u ten tijde van uw aankoop max. 2 kinderen ten laste heeft).

Bovendien moet het gaan om uw enige woning. Op het ogenblik van uw aankoop mogen u of uw echtgenoot/echtgenote m.a.w. geen eigenaar zijn van een andere woning, tenzij u deze andere woning zou hebben geërfd van uw (groot)ouders.

Teneinde het verlaagd tarief van 5% te kunnen behouden, dient u zich tenslotte op het adres van aankoop te domiciliëren, binnen de 3 jaar na aankoop, en dient u er ook 3 onafgebroken jaren uw domicilie te behouden.

De toepassing van het reguliere tarief van 10% respectievelijk van het verlaagde tarief van 5% wordt verleden tijd.

In de toekomst zal geen verschil meer worden gemaakt tussen een groot en een klein beschrijf en zal een globaal tarief van 7% van toepassing zijn op de aankoop van uw (enige) woning.

In bepaalde gevallen zullen de registratierechten zelfs maar 6% bedragen, met name in geval van een ingrijpende renovatie op vlak van energiebesparende maatregelen binnen de 5 jaar na aankoop.

Bovendien kan u bij aankoop van een woning van minder dan 200.000 euro nog een extra vrijstelling van registratierechten genieten op de eerste schijf van 80.000 euro (= korting van 5.600 euro).

Let wel op : Het moet om uw enige woning gaan en u moet er binnen de twee jaar intrekken indien u gebruik wenst te maken van het verlaagd tarief van 7 resp. 6 %.

Op alle andere aankopen blijft het huidige tarief van 10% van toepassing.

De hervorming van de registratierechten wordt momenteel nog aan bepaalde instanties voorgelegd voor advies en zal waarschijnlijk ingaan tegen de zomer van 2018.

De datum van uw compromis zal bepalend zijn voor het op uw aankoop toepasselijke tarief.