Echtscheiding door onderlinge toestemming wordt nog gemakkelijker en sneller

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Vanaf 1 september 2018 wordt de procedure om uit de echt te scheiden door onderlinge toestemming opnieuw eenvoudiger gemaakt waardoor deze optie aantrekkelijker wordt voor koppels die uit de echt scheiden.

Wanneer twee ex-partners over alle gevolgen van de echtscheiding onderling een akkoord hebben bereikt, al dan niet met behulp van een bemiddelaar, kunnen zij via een eenvoudig verzoekschrift hun procedure tot echtscheiding starten. Er moet dan wel een akkoord bestaan over zowel de verdeling van het gezinsvermogen (o.a. de rekeningen, beleggingen, levens- en groepsverzekeringen, de gezinswoning , enz.), de kinderen (o.a. de verblijfsregeling, onderhoudsbijdrage, enz.) en het eventueel persoonlijk onderhoudsgeld dat één van de ex-echtgenoten zal ontvangen.

Een nieuwigheid vanaf 1 september 2018 : in het verzoekschrift moet uitdrukkelijk bepaald worden of er al dan niet een onderhoudsbijdrage voor de ex-partner en/of de kinderen betaald moet worden. Zelfs als partijen overeenkomen geen onderhoudsbijdrage te voorzien, moet dit uitdrukkelijk in het verzoekschrift staan.

Indien de echtgenoten het over al deze punten eens zijn, kunnen zij vanaf 1 september 2018 via een volledige schriftelijke procedure hun echtscheiding verkrijgen. Dit kan door een verzoekschrift in te dienen bij de familierechtbank van de woonplaats van één van beide partners of van de laatste echtelijke verblijfplaats. Vroeger moest men altijd persoonlijk voor de rechtbank verschijnen, indien men nog niet zes maanden apart leefde. Nu hoeft dit niet meer. Enkel wanneer de rechtbank van oordeel zou zijn dat er maatregelen tussen partijen werden afgesproken die in strijd zijn met de belangen van de minderjarige kinderen, zal de rechtbank de partijen nog oproepen om persoonlijk aanwezig te zijn.

Een andere vernieuwing : ook het openbaar ministerie is niet langer verplicht een advies uit te brengen over de regelingen rond de kinderen.

Samengevat : met deze ‘vereenvoudiging” van de procedure hoopt de wetgever de weg van het overleg gemakkelijker te maken en lang aanslepende “vechtscheidingen” te vermijden.

Uiteraard staan wij te uwer beschikking om u bijkomende concrete informatie te bezorgen over de procedure voor de echtscheiding door onderlinge toestemming of u te helpen bij het opmaken van uw verzoekschrift.

Aarzel dan ook niet om tijdig met ons kantoor contact op te nemen voor een advies op maat.