E-mail en sms kunnen voortaan wel worden aangewend om een aankoop/verkoop van een woning te bewijzen

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Vorig jaar nog verraste het hof van beroep Antwerpen met een arrest waarin zij oordeelde dat een koop-verkoop van een woning niet rechtsgeldig via e-mailverkeer tot stand kon komen. Koper en verkoper hadden in het door het hof te beoordelen geval via e-mail afspraken gemaakt over de prijs van een woning, een en ander in afwachting van een compromis. Deze afspraken hadden volgens het hof geen enkele juridische waarde zodat zowel koper als verkoper in principe nog ongestraft de via e-mail gemaakte afspraken konden ontlopen.

Het oordeel van het hof was gebaseerd op een leemte in het wetboek economisch recht dat geenszins aangepast bleek aan het digitale tijdperk.

Hierin komt nu dus verandering. Voortaan zal een koop-verkoop wel rechtsgeldig via elektronische weg tot stand kunnen komen en zal e-mailverkeer, zelfs sms-verkeer, als juridisch bewijs van de tot stand gekomen koop-verkooptransactie kunnen gelden.

Uiteraard zullen verdere gedetailleerde afspraken m.b.t. de koop-verkoop vervolgens nog steeds moeten worden opgenomen en bevestigd in een koop-verkoopovereenkomst.