De zorgvolmacht – Onbekend is onbemind?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Vele mensen staan te weinig stil bij later. Wat als het moment daar is dat u niet langer zelf in staat bent om beslissingen te nemen met betrekking tot uw persoon of uw goederen? Bent u dan genoodzaakt om de vrederechter een bewindvoerder te laten aanstellen die uiteindelijk alle beslissingen over uzelf en uw goederen gaat nemen?

Teveel wordt uit het oog verloren dat u nu al stappen kan ondernemen voor het geval de dag ooit komt dat uzelf niet meer in staat bent om zelf te beslissen. Een van de mogelijkheden waarover u nu al beschikt, is het opmaken van een zorgvolmacht.

Via deze zorgvolmacht duidt u één of meerdere personen aan die later het beheer van uw goederen op zich nemen. Door de zorgvolmacht krijgen zij de mogelijkheid om in uw naam en voor uw rekeningen bepaalde handelingen te verrichten (bijvoorbeeld optreden in verband met het betalen van een rekening of de verkoop van een huis). U bent dan niet verplicht om een rechterlijke tussenkomst te vragen en de door u aangestelde personen kunnen overeenkomstig uw wensen optreden. Op deze manier vermijdt u later vele problemen indien de situatie zich voordoet waarbij u niet langer in staat bent zelf de nodige beslissingen te nemen.

U kan de zorgvolmacht nu al opmaken voor het geval u ooit wils- en/of handelingsonbekwaam wordt. U dient er wel rekening mee houden dat deze zorgvolmacht geregistreerd moet worden in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten op het ogenblik dat u nog wilsbekwaam bent.

Uiteraard kan u er ook voor opteren de zorgvolmacht onmiddellijk te laten ingaan, indien u dit wenst.

Daar voor bepaalde handelingen een notariële zorgvolmacht vereist is, kan u zich best wenden tot een notaris voor het opstellen van deze volmacht. Uiteraard staan wij tevens ter uwer beschikking om u bijkomende informatie te bezorgen over de zorgvolmacht.

Aarzel dan ook niet om tijdig met ons kantoor contact op te nemen voor een advies op maat.