Tussenkomst rechtbank .

Bepaalde bemiddelingszaken vereisen ook de tussenkomst van een notaris en/of rechtbank. De wet schrijft bijvoorbeeld voor dat er in bepaalde gevallen altijd een notariële akte vereist is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overeenkomst met betrekking tot de regeling van de onroerende goederen bij een scheidingsbemiddeling (de zogenaamde delingsakte). Verder kan ook de tussenkomst van de rechtbank vereist zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de situatie waarin er aan de hand van bemiddeling een echtscheidingsovereenkomst (niet zeker over terminologie?) tot stand gekomen is. In dergelijk geval dient de rechtbank de echtscheiding nog uit te spreken.

In andere gevallen is de tussenkomst van de rechtbank of notaris niet vereist, maar wel aan te raden. Zo wordt in bepaalde gevallen aangeraden om het bemiddelingsakkoord te laten homologeren. Deze homologatie zorgt ervoor dat het bemiddelingsakkoord uitvoerbaar is, waardoor je rechtstreeks beroep kan doen op een deurwaarder als het akkoord niet wordt nageleefd. Door dergelijke homologatie heeft de bemiddeling dezelfde gevolgen als een vonnis.

Ontdek onze pakketten

Basis bemiddeling

€ 500

Basis pakket:

 • 4 u bemiddelingsgesprek met alle partijen
 • Bespreken bemiddelingsprotocol
 • Stappenplan opstellen
 • Communicatie rechtstreeks met uw bemiddelaar
 • Geen verdere kosten / geen btw verschuldigd
 • Opvolging door uw bemiddelaar

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

Uitgebreide bemiddeling

€ 1000

Basis pakket +

 • Praktische afspraken uitwerken
 • Overeenkomst op maat opstellen en finaliseren
 • Overeenkomst ondertekenen door alle partijen

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

Zorgeloze bemiddeling

€ 1500

Uitgebreid pakket +

 • Opvragen van alle noodzakelijke aktes en attesten (binnen België)
 • Overmaken dossier aan rechtbank en/of notaris
 • Alle communicatie met de rechtbank en/of notaris
 • Verschijning voor de rechtbank
 • Nabespreking

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.