Akkoord op maat formuleren .

Wanneer jullie tot een akkoord zijn gekomen door middel van het bemiddelingstraject, giet onze bemiddelaar deze afspraken in een gedetailleerde overeenkomst. Dit noemt men het “bemiddelingsakkoord”. Het bemiddelingsakkoord wordt ondertekend door jullie en de bemiddelaar (en eventueel ook door jullie advocaten).

Een bemiddelingsakkoord heeft in principe niet dezelfde gevolgen als een vonnis. Het is dus niet mogelijk om een gerechtsdeurwaarder aan te duiden om de nodige maatregelen te nemen ter uitvoering van het bemiddelingsakkoord louter op basis van dit akkoord. Hiervoor is een homologatie vereist. De praktijk leert ons wel dat akkoorden uitgewerkt door partijen zelf (zoals het bemiddelingsakkoord) veel beter worden nageleefd dan een regeling die door een rechtbank wordt opgelegd.

Ontdek onze pakketten

Basis bemiddeling

€ 500

Basis pakket:

 • 4 u bemiddelingsgesprek met alle partijen
 • Bespreken bemiddelingsprotocol
 • Stappenplan opstellen
 • Communicatie rechtstreeks met uw bemiddelaar
 • Geen verdere kosten / geen btw verschuldigd
 • Opvolging door uw bemiddelaar

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

Uitgebreide bemiddeling

€ 1000

Basis pakket +

 • Praktische afspraken uitwerken
 • Overeenkomst op maat opstellen en finaliseren
 • Overeenkomst ondertekenen door alle partijen

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

Zorgeloze bemiddeling

€ 1500

Uitgebreid pakket +

 • Opvragen van alle noodzakelijke aktes en attesten (binnen België)
 • Overmaken dossier aan rechtbank en/of notaris
 • Alle communicatie met de rechtbank en/of notaris
 • Verschijning voor de rechtbank
 • Nabespreking

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.