Modeldocument van schadenota voor slachtoffers

Modeldocument van schadenota voor slachtoffers

€ 100

Artikelnummer: 677fa4059ee7 Categorieën: ,
Beschrijving

Bent u slachtoffer geworden van strafbare feiten en wenst u uw schade vergoed te zien? Vul dit document in en dien het in op de rechtbank, zodat de rechter een schadevergoeding aan u kan toekennen. 

Informatie

Bent u slachtoffer geworden van strafbare feiten en wenst u uw schade vergoed te zien? Vul dit document in en dien het in op de rechtbank, zodat de rechter een schadevergoeding aan u kan toekennen. 

Bij elke aankoop van een modeldocument voorzien wij één uur consultatie zodat u de nodige vragen kan stellen en wij belangrijke informatie met u kunnen meegeven.

Disclaimer

De door Desdalex verstrekte documenten zijn louter richtinggevende modeldocumenten. De cliënt is verplicht deze modeldocumenten aan te passen naar zijn concrete situatie, rekening houdende met de daarop toepasselijke wetgeving en bijzonderheden. De cliënt is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik, het aanpassen of het wijzigen van de modeldocumenten en draagt hiervan als enige het risico.

Desdalex kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van de cliënt of derden die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik, het aanpassen of wijzigen van de modeldocumenten. De cliënt dient Desdalex integraal te vrijwaren in geval van schade geleden door derden.

Indien de cliënt beroep zou doen op Desdalex om advies in te winnen of bijstand te verkrijgen met betrekking tot de modeldocumenten dan gelden de Algemene Voorwaarden van Desdalex.