De algemene vergadering (uitnodiging, notulen en aanwezigheidslijst)

€ 100

Informatie

Elke vennootschap moet minstens één keer per jaar een algemene vergadering bijeenroepen en houden.

 

Bij deze algemene vergadering komt een hele hoop administratie te kijken.

 

Om u op weg te helpen stellen wij u dan ook graag volgend pakket ter beschikking.

 

Met dit pakket bent u in de mogelijkheid om een algemene vergadering te houden van begin tot einde.

 

Ons pakket bevat:

 

– een oproepingsbrief aan de aandeelhouders

– een volmacht

– een invulmodel voor de notulen

– een aanwezigheidslijst.

Bij elke aankoop van een modeldocument voorzien wij één uur consultatie zodat u de nodige vragen kan stellen en wij belangrijke informatie met u kunnen meegeven.

Disclaimer

De door Desdalex verstrekte documenten zijn louter richtinggevende modeldocumenten. De cliënt is verplicht deze modeldocumenten aan te passen naar zijn concrete situatie, rekening houdende met de daarop toepasselijke wetgeving en bijzonderheden. De cliënt is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik, het aanpassen of het wijzigen van de modeldocumenten en draagt hiervan als enige het risico.

Desdalex kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van de cliënt of derden die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik, het aanpassen of wijzigen van de modeldocumenten. De cliënt dient Desdalex integraal te vrijwaren in geval van schade geleden door derden.

Indien de cliënt beroep zou doen op Desdalex om advies in te winnen of bijstand te verkrijgen met betrekking tot de modeldocumenten dan gelden de Algemene Voorwaarden van Desdalex.