Algemene verkoopsvoorwaarden

€ 100

Informatie

Algemene voorwaarden

Als ondernemer is het van belang om te investeren in goede algemene voorwaarden.  Zij helpen u namelijk een hele stap verder als het ooit komt tot een geschil met één van uw klanten.

 

Ons modeldocument bevat een overzicht van alle bepalingen die zeker niet mogen ontbreken in uw algemene voorwaarden.

 

Het kan zowel worden gebruikt op de achterzijde van uw facturen, offerte of bestelbon, als op uw website.

 

BIJ ELKE TEKST VOORZIEN WIJ 1U CONSULTATIE ZODAT U DE NODIGE VRAGEN KAN STELLEN EN WIJ BELANGRIJKE INFORMATIE MET U KUNNEN MEEGEVEN.

Bij elke aankoop van een modeldocument voorzien wij één uur consultatie zodat u de nodige vragen kan stellen en wij belangrijke informatie met u kunnen meegeven.

Disclaimer

De door Desdalex verstrekte documenten zijn louter richtinggevende modeldocumenten. De cliënt is verplicht deze modeldocumenten aan te passen naar zijn concrete situatie, rekening houdende met de daarop toepasselijke wetgeving en bijzonderheden. De cliënt is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik, het aanpassen of het wijzigen van de modeldocumenten en draagt hiervan als enige het risico.

Desdalex kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van de cliënt of derden die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik, het aanpassen of wijzigen van de modeldocumenten. De cliënt dient Desdalex integraal te vrijwaren in geval van schade geleden door derden.

Indien de cliënt beroep zou doen op Desdalex om advies in te winnen of bijstand te verkrijgen met betrekking tot de modeldocumenten dan gelden de Algemene Voorwaarden van Desdalex.