Aanmaning verhuurder uitvoeren onderhoudswerken of herstellingen

€ 100

Informatie

Verhuurder en huurder staan beide in voor verschillende onderhoudswerken of herstellingen van een gehuurd goed. Doorgaans dient de huurder “kleine herstellingen en onderhoud” voor zijn rekening te nemen. Alle overige onderhoudswerken of herstellingen zijn ten laste van de verhuurder.

Merkt u als huurder op dat de verhuurder zijn onderhoudsplicht niet naleeft, dan dient u hem in gebreke te stellen. Wij stelden voor u een model met aanmaning tot het uitvoeren van onderhoudswerken of herstellingen op.

Bij elke aankoop van een modeldocument voorzien wij één uur consultatie zodat u de nodige vragen kan stellen en wij belangrijke informatie met u kunnen meegeven.

Disclaimer

De door Desdalex verstrekte documenten zijn louter richtinggevende modeldocumenten. De cliënt is verplicht deze modeldocumenten aan te passen naar zijn concrete situatie, rekening houdende met de daarop toepasselijke wetgeving en bijzonderheden. De cliënt is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik, het aanpassen of het wijzigen van de modeldocumenten en draagt hiervan als enige het risico.

Desdalex kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van de cliënt of derden die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik, het aanpassen of wijzigen van de modeldocumenten. De cliënt dient Desdalex integraal te vrijwaren in geval van schade geleden door derden.

Indien de cliënt beroep zou doen op Desdalex om advies in te winnen of bijstand te verkrijgen met betrekking tot de modeldocumenten dan gelden de Algemene Voorwaarden van Desdalex.