Voorkoop – en voorkeurrechten: what’s in a name?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

U heeft in het kader van een koop-verkoop wellicht al eens gehoord over de termen “voorkooprechten” en “voorkeurrechten”.

Beide begrippen wend men in de praktijk regelmatig aan – ten onrechte weliswaar – als synoniemen.  Beide vormen hebben echter wel een andere betekenis!

Wat is een voorkooprecht?

Een voorkooprecht houdt in dat men de begunstigde van dit recht de mogelijkheid aanbiedt om een bepaald onroerend goed aan te kopen tegen dezelfde voorwaarden (prijs, eventuele opschortende of bijzondere voorwaarden,….) als waartegen een derde kandidaat-koper t.a.v. de eigenaar een specifiek bod heeft uitgebracht.

Zelfs indien deze derde reeds een overeenkomst met de verkoper had gesloten om tot aankoop van het onroerend goed over te gaan, bestaat de kans dus nog steeds dat hij toch geen eigenaar wordt. Waarom? Omdat de begunstigde van het voorkooprecht beslist om tegen dezelfde voorwaarden aan te kopen.

De grondslag van voorkooprechten kan zowel in de wet liggen als in een overeenkomst.

Wat is een voorkeursrecht

Een voorkeurrecht daarentegen is veel breder en houdt in dat de eigenaar van een onroerend goed, die tot aankoop ervan wenst over te gaan, de mogelijkheid tot aankoop van dit onroerend goed prioritair moet aanbieden aan de begunstigde van het voorkeurrecht.

In dit geval is het dus niet noodzakelijk dat een derde kandidaat-koper reeds een bod heeft uitgebracht. Anderzijds is de verkoper evenmin verplicht om het bod van de begunstigde van het voorkeurrecht te aanvaarden.

Voorkeurrechten zijn steeds conventioneel (toegekend middels een overeenkomst aan de begunstigde ervan). Precies omwille van de verschillende betekenis van beide rechten is het essentieel om bij de opmaak van contracten de bedoeling van de contracterende partijen duidelijk te omschrijven om eventuele latere discussies te vermijden.

Een in de praktijk vaak voorkomend contractueel recht betreft het voorkooprecht of het voorkeurrecht van de huurder van een onroerend goed. Het stelt dat de verhuurder de huurder de mogelijkheid moet bieden om voor eenieder het onroerend goed aan te kopen.

In geval van een voorkooprecht kan de huurder enkel aankopen aan de prijs en de voorwaarden die een derde kandidaat-koper reeds heeft geboden.

Voorkoop – en voorkeurrechten zijn persoonlijke rechten die enkel door de houder ervan kunnen worden uitgeoefend. Men kan ze niet zonder meer door de begunstigde overdragen.

Wenst u een voorkoop – of voorkeurrecht te contracteren?
Bent u begunstigde van een voorkoop – of voorkeurrecht?
Wenst u een onroerend goed te (ver)kopen maar dient u met een voorkoop- of voorkeurrecht rekening te houden?

Het is aangewezen dat u zich dan op voorhand laat informeren om te vermijden dat u met onaangename verrassingen geconfronteerd wordt

Nog bijkomende vragen?

Heeft u vragen over dit artikel in het bijzonder of over verkoopovereenkomsten in het algemeen? Het team Onroerend Goed van Desdalex Advocaten helpt u graag verder.

Wist u dat we nu ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!

Webshop

Meer artikels over onroerend goed

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder