Wanneer komt een verkoopovereenkomst m.b.t. Een onroerend goed tot stand ?

Geactualiseerd op 10 maart 2022

Wanneer komt een koop-verkoop tot stand ?

In principe komt een verkoopovereenkomst tot stand wanneer verkoper en koper een overeenstemming bereiken over de essentiële elementen van de verkoop (de prijs en het voorwerp).

Bij de koop-verkoop van onroerende goederen neemt men evenwel aan dat overeenstemming tussen partijen over de prijs en het voorwerp niet altijd volstaat om de koop-verkoop definitief tot stand te brengen.

Het is immers mogelijk dat één van de partijen bijkomende substantiële voorwaarden heeft opgeworpen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk ter gelegenheid van het formuleren van een bod, die voor hem / haar van doorslaggevend belang zijn om tot aankoop/verkoop over te gaan. Het betreft doorgaans voorwaarden die men nog verder moet onderhandelen en vervolgens ook hun weerslag moeten krijgen in een nog te ondertekenen overeenkomst.

Vaak voorkomende praktijkvoorbeelden zijn onder meer:

  • het verkrijgen van een hypothecaire lening bij de bank binnen een bepaalde termijn
  • het verkrijgen van een vergunning
  • de afwezigheid van een lopende procedure over het te verkopen onroerend goed
  • ….

In een dergelijk geval komt de koop-verkoop maar tot stand van zodra er overeenstemming is bereikt over:

  1. De essentiële voorwaarden zoals prijs en voorwerp
  2. Alle door een der partijen bijkomend en ondubbelzinnig geïntroduceerde substantiële voorwaarden

Op wie rust de bewijslast van de totstandkoming van een koop-verkoop ?

De bewijslast rust op de partij die zich op het bestaan van de verkoopovereenkomst beroept.

Het bestaan van een overeenkomst met een waarde vanaf € 3.500,00 dient schriftelijk te worden bewezen. Bij voorkeur aan de hand van een ondertekende onderhandse koop-verkoopovereenkomst.

Meestal ligt er niet onmiddellijk een ondertekende onderhandse overeenkomst voor. Bijvoorbeeld omdat partijen nog maar recent hun aanbod resp. aanvaarding hebben uitgewisseld via e-mailcorrespondentie, WhatsAppverkeer, enz.

Wat onderneem je als koper indien de verkoper zich terugtrekt en/of verkoopt aan een derde partij ?

Nog geen onderhandse koop-verkoopovereenkomst ondertekend? Dan kan de totstandkoming van een koop-verkoop desgevallend ook worden bewezen aan de hand van een begin van bewijs door geschrift. Dit uitgaande van de partij tegen wie men dit inroept, aangevuld met bewijs door vermoedens, getuigen, enz. (artikel 8.13 BW, artikel 1347 Oud BW).

Let op want indien er in hoofde van de koper sprake is van bijkomende substantiële voorwaarden, dient men aan te tonen dat hij/zij ook deze substantiële voorwaarden op een duidelijke wijze in de contractuele sfeer heeft binnengebracht (bijvoorbeeld door deze reeds in zijn/haar bod tot aankoop te vermelden).

Onnodig te benadrukken dat een en ander regelmatig tot discussies leidt.

Bijkomende vragen?

Indien wij u verder kunnen bijstaan of adviseren in een geplande aankoop of verkoop, aarzel dan niet om ons team vastgoed te contacteren.
Maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.

 

Afspraak Maken

Meer artikels over onroerend goed

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Burgerlijke partij ziet pizzamoord als een executie: “Met de loop tegen de schedel” Kris Luyckx had een tiental argumenten klaarliggen. “In die branche ben...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder