Is zondag niet gaan stemmen strafbaar ?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Is zondag niet gaan stemmen strafbaar ?

Als u op zondag 26 mei 2019 niet zelf kan gaan stemmen, mag u iemand een volmacht geven om in uw naam een stem uit te brengen. Dit mag een kiesgerechtigde persoon naar keuze zijn. U moet wel met een attest de situatie aantonen waardoor u niet kan gaan stemmen en een volmachtformulier invullen. Afhankelijk van gemeente tot gemeente kan u online of op het gemeentehuis de nodige stempels en attesten bekomen.

 

Wat als ik niet zelf kan gaan stemmen?

Als u niet zelf kan gaan stemmen en u wil of kan geen volmacht geven. Dan moet u een schriftelijke rechtvaardiging opsturen. Dit is een brief of e-mail met uw persoonsgegevens en de reden of bewijs waarom noch uzelf, noch iemand in uw naam gaat stemmen. Die rechtvaardiging wordt gericht aan het Vredegerecht van uw woonplaats.

Gaat u niet stemmen & geeft u geen volmacht? Dan komt u terecht op een lijst van kiezers die niet gestemd hebben. Deze lijst wordt na de verkiezingen naar de vrederechter gestuurd. Die zal beoordelen of uw afwezigheid aanvaard kan worden of niet.

 

Wat gebeurt er verder?

Het openbaar ministerie bepaalt welke inbreuken vervolgd zullen worden. Het Kieswetboek bepaalt hierover dat de procureur des Konings binnen acht dagen na de afkondiging van de namen van de gekozenen, de lijst opmaakt van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en die geen geldige reden verschoning hebben aangevoerd. Deze kiezers verschijnen op een eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die, na het openbaar ministerie te hebben gehoord, beslist zonder mogelijkheid van hoger beroep.

 

Wat zijn de eventuele straffen?

Een eerste, niet gewettigde onthouding wordt naar gelang van de omstandigheden gestraft met berisping of met een geldboete van vijf tot tien euro. Bij herhaling is de geldboete tien euro tot vijfentwintig euro. Een vervangende gevangenisstraf wordt niet uitgesproken. Alle bedragen voorzien in de wet moeten worden vermeerderd met opdeciemen, hetgeen in de praktijk betekend dat ze moeten worden vermenigvuldigd met 8.

Voor hardnekkige recidivisten zijn er strengere bepalingen. Wanneer een kiezer zonder wettige reden vier maal niet stemt in een periode van vijftien jaar, wordt hij voor tien jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die tijd geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid. Deze straf is steeds effectief. Tegen een veroordeling bij verstek staat verzet open gedurende zes maanden na de betekening van het vonnis.

Mocht u ondanks deze strafbepalingen toch beslissen aan uw burgerplicht te verzaken, blijkt uit de praktijk dat de kans klein is dat het tot een effectieve vervolging komt. Binnen het Openbare Ministerie geldt de richtlijn om alleen de afwezige voorzitters en bijzitters van de stem- en telbureaus te vervolgen.

Meer artikels over strafrecht

Proces tegen de 42-jarige Khaldoon Al-Baghdadi

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder