De impact van COVID-19 op uw verhuisplannen.

Het coronavirus heeft in vele opzichten een impact op ons dagdagelijks leven, waaronder mogelijks ook onze woonsituatie.

  • Wat als een huurder zich in de opzegperiode van een huurovereenkomst bevindt?
  • Wat als een huurder in de nabije toekomst het gehuurde goed moet verlaten?

 

Zowel de Federale huurwetgeving als het Vlaams Woninghuurdecreet voorzien in een mogelijkheid tot verlenging van de huur indien er zich buitengewone omstandigheden voordoen.

Indien er zich buitengewone omstandigheden voordoen waardoor de huurder het gehuurde goed niet kan verlaten en ontruimen op de daartoe voorziene datum, kan hij/zij aan de verhuurder om een verlenging vragen.

Waar deze verlenging in principe moet worden aangevraagd per aangetekende brief en dit uiterlijk één maand voor de vervaldag van de initieel overeengekomen termijn, werden deze regels tijdelijk versoepeld.

In het licht van de coronamaatregelen kan de huurder zijn/haar aanvraag tot verlenging nu ook nog doen tijdens de laatste maand voor het einde van de overeengekomen termijn.

Indien de verhuurder de gevraagde verlenging weigert, zal de vrederechter over het verzoek tot verlenging moeten beslissen.

Bovendien moet de verlenging niet noodzakelijk per aangetekend schrijven worden gevraagd, maar kan dit nu tijdelijk bvb. ook gewoon via e-mail.

Alleszins is het zo dat een huurder momenteel niet gedwongen uit het gehuurde goed kan worden gezet. Dit verbod geldt voorlopig t/m 17 juli 2020.

Eén en ander geldt overigens ook voor huurovereenkomsten m.b.t. studentenkamers en tweede verblijven. Er blijven echter uitzonderingen bestaan op het uitdrijvingsverbod.

Elke situatie wordt dus best afzonderlijk bekeken.

***

Voor verdere vragen omtrent de juridische gevolgen van COVID-19 op uw huurovereenkomst kan u terecht bij ons team onroerend goed.

 

 

 

Meer artikels over onroerend goed

Tijdelijk geen indexering van de huurprijs mogelijk voor woningen die slecht scoren op energiezuinigheid

Wat reeds werd aangekondigd in de ‘Septemberverklaring 2022’ van de Vlaamse Regering, wordt nu ook bevestigd in een spoeddecreet. Op zaterdag 1 oktober 2022 werd...

Lees verder

Nieuwe garantieregeling voor consumenten

Nieuwe garantieregeling voor consumenten in werking getreden : twee jaar effectieve bescherming Vandaag treedt de nieuwe garantieregeling voor consumenten in werking. Hierdoor zijn consumenten beter...

Lees verder