Een coronacrisis? Wat met de verblijfsregeling?

Geactualiseerd op 24 februari 2023

Ons land wordt net zoals de rest van de wereld zeer diep getroffen door de uitbraak van COVID-19. De regering besloot vorige week om alle lessen op te schorten en men drong er op aan dat kinderen thuis worden opgevangen. Maar wat nu met de lopende verblijfsregeling?

 

In een vonnis of een overeenkomst over het verblijf van de kinderen wordt normaal gezien niet over uitzonderlijke omstandigheden gesproken zoals we die momenteel meemaken. Alleszins staat vast dat de verblijfsregeling die gewoonlijk loopt tijdens het schooljaar, hoe dan ook moet gerespecteerd worden. Pas van zodra de officiële paasvakantie start op 3 april,  zal worden overgeschakeld naar de vakantieregeling.

 

Maar het blijft natuurlijk perfect mogelijk om de eerder gemaakte afspraken of de regeling vastgelegd in een vonnis van de familierechtbank aan te passen aan de actuele  uitzonderlijke situatie. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld voorzien om op frequentere basis telefonische contacten te organiseren met de andere ouder. Ook zou men kunnen afspreken om de vakantieregeling nu reeds van toepassing te verklaren.

 

Indien men omwille van professionele redenen niet in de mogelijkheid is om de kinderen op te vangen, lijkt het ons zeker aan te raden om bij voorrang beroep te doen op de andere ouder en contacten met derden zoveel als mogelijk te beperken en te herleiden tot het minimum. Het is voor kinderen van belang dat zij binnen hun vertrouwde omgeving worden opgevangen en dat een dag zo normaal als mogelijk wordt ingevuld.

 

Uiteraard dient men steeds het gezond verstand te laten prevaleren.  Als één van de ouders of één van diens huisgenoten besmet  blijkt of ziek is, is het uiteraard niet aangewezen de kinderen bij hem of haar te laten verblijven.  Maar dan moet het ook effectief vast staan dat de ouder in kwestie ziek of besmet is.  Men mag niet vervallen in situaties waarin men de kinderen bij zich houdt louter omdat men achterdochtig is of vermoedt dat de andere ouder in contact is gekomen met een besmet persoon.

 

Wij krijgen meer en meer de vraag : wat bij een eventuele lock down die mogelijk reeds al één van de komende dagen ingaat ?

 

Dat is momenteel nog niet erg duidelijk : zal er sprake zijn van een ‘harde’ lockdown (en wat houdt dat dan juist in) of een ‘zachte’ lockdown waarbij men het huis nog steeds kan verlaten ?

 

Het is in dat kader van groot belang om de specifieke instructies en maatregelen van de overheid nauwgezet te volgen.  Ook wij volgen de evoluties op de voet op en zullen zodra er meer gegevens bekend zijn, actueel advies verlenen.

 

In tussen tijd lijkt het ons alvast aangewezen om de overeenkomst of het vonnis waarin de verblijfsregeling vast ligt, steeds bij de hand te hebben wanneer men met de kinderen een verplaatsing maakt buitenshuis.

 

Ons kantoor blijft telefonisch en via e-mail bereikbaar voor actueel advies op maat.

 

 

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder