Wordt uw tuin vanaf 1 september 2021 ook een beetje de tuin van uw buren?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

1 september 2021. Voor velen de start van een nieuw schooljaar, voor anderen de kans om eens een keer ‘te gluren bij de buren’. Of toch niet?

Op 1 september 2021 treedt het nieuwe goederenrecht in werking.

Een in het oog springende vernieuwing die heel wat reactie uitlokt, is de mogelijkheid om de tuin van uw buren te betreden.

Wat houdt de wijziging juist in?

Deze wijziging houdt onder meer in dat u voor de aanleg van beplanting of de oprichting van bouwwerken de tuin van uw buren mag betreden, dit om bijvoorbeeld een bouwkraan te plaatsen. Verder zal de buurjongen die zijn bal over de haag heeft geschopt, niet meer wenend achterblijven maar snel verder kunnen spelen nadat hij zélf zijn bal uit uw tuin is komen halen.

U leest het goed, het betreden van andermans eigendom zonder diens toestemming wordt vanaf 1 september 2021 mogelijk. Uiteraard zijn hieraan voorwaarden verbonden en mag dit niet te pas en te onpas gebeuren.

Zijn hier voorwaarden aan verbonden?

Wat betreft het plaatsen van een bouwkraan is vereist dat u zelf niet over de ruimte beschikt om de kraan op uw eigen eigendom te plaatsen én dat u op voorhand uw buur verwittigt. Verder dient de plaatsing eveneens te gebeuren op een manier die het minst schade toebrengt aan het naburige perceel. Als er schade is, kan de schadelijdende eigenaar immers een vergoeding vorderen van de buur.

‘Kan u dergelijke plaatsing tegen gaan?’ Dat kan. U moet dan wel aantonen dat u rechtmatige motieven heeft. Dit betekent concreet dat u zal moeten aantonen dat uw buur wél plaats heeft om de kraan op zijn eigen perceel te plaatsen.

Wat het voorbeeld van de spelende buurjongen betreft, dient deze niet meer te wachten totdat de buurman zijn bal vrijwillig terug geeft. De buurjongen zal vanaf 1 september 2021 zélf zijn bal mogen gaan halen. Belangrijke voorwaarde is wel dat die bal “per ongeluk” op het perceel van de buren is beland. Met opzet de bal over de haag trappen om vervolgens nieuwsgierig te gaan rondneuzen in de tuin van de buren is dus not done. Van belang is dat u uw gezond verstand gebruikt. Indien u weet dat uw buren thuis zijn, is het logisch dat u eerst even aanbelt om de bal terug te vragen voordat u eigenhandig hun tuin betreedt.

Deze wetswijziging houdt eveneens in dat het niet langer strafbaar is om privégronden te betreden wanneer die niet bewerkt of bebouwd zijn én wanneer er geen bordje aanwezig is dat stelt dat het verboden is om het terrein te betreden.

De massale coronawandelaars, – lopers en -fietsers kunnen dus perfect legaal de akker tussen twee wandelpaden betreden zonder een boete te riskeren. De eigenaar van het betreden perceel kan voor de vrederechter enkel een vergoeding vorderen indien hij aantoont dat hij door dit gebruik schade heeft geleden. Eveneens kan hij vragen dat het gebruik ophoudt, indien dit nog niet is gebeurd.

Of deze wijziging veel nieuwe burengeschillen zal doen ontstaan, valt te betwijfelen. Buren die het goed met elkaar kunnen vinden, zullen wellicht geen problemen maken over de beperkte inbreuk op hun eigendomsrecht.

Indien de wijziging zou worden toegepast op een manier die enkel en alleen bedoeld is om de buren te jennen, zal de vrederechter hiervoor een passende oplossing vinden waardoor het evenwicht tussen de buren hersteld wordt. Niemand mag immers zijn recht misbruiken.

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ kan cliché klinken. In elk cliché zit echter een kern van waarheid die in het kader van de hierboven beschreven wetswijziging best in het achterhoofd gehouden wordt.

Nog bijkomende vragen?

Heeft u vragen over dit artikel in het bijzonder of over het nieuwe goederenrecht in het algemeen? Neem dan contact op met ons team vastgoed.

Wist u dat we nu ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!

Webshop

Meer artikels over onroerend goed

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder