Kan de bemiddelingsovereenkomst met een vastgoedmakelaar zonder mijn akkoord worden verlengd?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

In een vorig artikel vernam u al welke beëindigingsmogelijkheden er zijn voor een opdrachtgever ten opzichte van zijn vastgoedmakelaar naargelang de concrete situatie. In dit artikel bieden we u antwoord op de volgende vraag:

Kan een makelaarsovereenkomst van bepaalde duur (bijvoorbeeld max. 6 maanden) bij exclusiviteit, zonder uw voorafgaand akkoord worden verlengd? En hoe kan u de verlenging vermijden?

De makelaarsovereenkomst met een opdrachtgever-consument

Op kantoor

Scenario 1: U sluit als consument een bemiddelingsovereenkomst af op het kantoor van de vastgoedmakelaar.

Voorziet de vastgoedmakelaar in een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst? Dan is hij verplicht dit op te nemen in een uitdrukkelijk beding op de voorzijde van de eerste bladzijde. Dit moet in vet gedrukte letters én in een kader los van de tekst staan.

Zo leidt u af wat de uiterlijke datum is waarbinnen u uw verzet tegen de verlenging van de makelaarsopdracht moet kennisgeven en de wijze waarop u dit dient te doen.

Zelfs wanneer u niet rechtsgeldig vóór die uiterlijke datum opzegt, kan u op elk gegeven moment tijdens de periode van stilzwijgende verlenging kosteloos opzeggen. U dient dan wel rekening te houden met een opzeggingstermijn van maximaal één maand.

Omvat de makelaarsovereenkomst geen beding of voldoet ze niet aan de gestelde voorwaarden? Dan mag u ervan uitgaan dat de stilzwijgende verlenging ervan niet rechtsgeldig is.

Buiten kantoor

Scenario 2: De bemiddelingsovereenkomst is gesloten buiten het kantoor van de vastgoedmakelaar.

De vastgoedmakelaar is verplicht om u schriftelijk te wijzen op de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Dit dient hij te doen alvorens de overeenkomst te laten ondertekenen. Ook dient hij u op de hoogte te brengen van de voorwaarden waaraan u moet voldoen om de overeenkomst rechtsgeldig op te zeggen.

Vermeld de overeenkomst niets over een mogelijke stilzwijgende verlenging? Dan dient de vastgoedmakelaar uw akkoord te verkrijgen vooraleer hij zijn opdracht kan verlengen.

De vastgoedmakelaar mag u er evenmin toe verplichten om uw verzet tegen de verlenging reeds uit te drukken tegen een datum die zeer ver verwijderd is van de einddatum van de overeenkomst.

De makelaarsovereenkomst met een opdrachtgever-onderneming

Heeft u als onderneming een bemiddelingsovereenkomst met een vastgoedmakelaar gesloten? Dan geldt voor u het volgende, ongeacht of de overeenkomst werd gesloten op of buiten het vastgoedkantoor.

Als onderneming geniet u wettelijk van minder bescherming dan een consument.

In het verleden was het niet verplicht om voor een onderneming te voorzien in de mogelijkheid om een overeenkomst van bepaalde duur voortijdig te beëindigen. Het is nog steeds niet verplicht om een beding over de stilzwijgende verlenging op een bepaalde manier te formuleren. Deze bepaling moet niet op de voorzijde van de eerste bladzijde, in vet gedrukte letters en in een kader los van de tekst worden opgenomen om rechtsgeldig te zijn.

Sinds 1 december 2020 is het voor een vastgoedmakelaar verboden om de overeenkomst stilzwijgend te verlengen zonder dat men u een redelijke opzegtermijn biedt.
Spreek men in de overeenkomst toch van een stilzwijgende verlenging? Dan dient u uit het betreffende beding ook duidelijk te kunnen afleiden binnen welke termijn u zich hiertegen kan verzetten.

Zoals u hierboven ziet, is er geen eenduidig antwoord op de vraag in kwestie. Het is van belang om als opdrachtgever bewust te zijn van de gevolgen die een contractueel beding van stilzwijgende verlenging met zich meebrengt. Ten slotte is het belangrijk om de voorziene termijnen niet uit het oog te verliezen!

Meer informatie gewenst?

Ons Team Vastgoed staat u met genoegen bij om u advies te verstrekken en/of bijstand te verlenen in het kader van uw makelaarsovereenkomst.

Contacteer ons

Meer artikels over onroerend goed

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder