Rechtstype: Hippisch recht

Collaboratieve onderhandelingen – iets voor u?

Collaboratieve onderhandelingen – iets voor u?

De laatste jaren werden heel wat initiatieven genomen om “alternative dispute resolution”, of alternatieve geschillenoplossingen, te promoten, en zo de stormloop naar de rechtbank te verminderen. Vooral in het kader van familiale geschillen werd geoordeeld dat het voor alle betrokken partijen beter is tot een oplossing te komen op basis van een gesprek mét elkaar, […]

De impact van Covid-19 op de burgerlijke procedures

De impact van Covid-19 op de burgerlijke procedures

Dat het coronavirus een enorme impact heeft op het dagelijkse leven, is intussen genoegzaam bekend. Ook op het gebied van de burgerlijke rechtspleging zal een en ander ingrijpend wijzigen in de komende periode. In uitvoering van de bijzondere machten die de Regering verkreeg, heeft de Minister van Justitie immers enkele belangrijke Koninklijke Besluiten opgesteld. Op […]

Ook tijdens COVID-19, kan u nog steeds bij ons terecht.

Ook tijdens COVID-19, kan u nog steeds bij ons terecht.

U kan nog steeds bij ons terecht! Ook wij hebben de laatste dagen de ontwikkelingen over het coronavirus (COVID-19) nauwlettend gevolgd en willen op een verantwoorde manier omgaan met de snel wijzigende situatie. Omdat het welzijn en de veiligheid van onze cliënten én onze medewerkers altijd voorop staat volgen we nauwgezet de richtlijnen en adviezen […]