Rechtstype: GDPR

Eerste hulp bij data-inbreuken

Eerste hulp bij data-inbreuken inbreukenregister

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (ook wel genaamd: GDPR) riep een heel aantal verplichtingen in het leven voor ondernemers die in contact komen met persoonsgegevens. Eén van deze verplichtingen is het bijhouden van een inbreukenregister. Maar wat houdt deze verplichting nu precies in? Elke inbreuk in verband met persoonsgegevens moet worden bijgehouden in een inbreukenregister om […]