Verzoekschrift in echtscheiding (met kinderen)

€ 100

Informatie

Indien er geen mogelijkheid is om tot een Echtscheiding Onderlinge Toestemming (EOT) te komen, dan kan u de rechtbank vragen uw huwelijk te ontbinden op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO).

Dit betekent niet dat u dit niet gezamenlijk aan de rechtbank kan vragen. U bent het dan misschien niet eens over de verdeling van de goederen, of de verrekening van bepaalde vergoedingen waardoor een EOT onmogelijk is, maar wel over het principe van de echtscheiding zelf.

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:

  • Ofwel leeft u al 6 maanden feitelijk gescheiden op het moment van de eerste zitting voor de rechter: in dat geval kan de rechtbank de echtscheiding meteen uitspreken.
  • Ofwel is dit niet het geval, in welk geval het dossier op drie maanden wordt uitgesteld naar een zitting waarop u beiden het verzoek tot echtscheiding moet herhalen.

U kan de tekst in bijlage aankopen, met name een verzoekschrift om een echtscheiding te verkrijgen op grond van een gezamenlijk verzoek.

Belangrijk is wel dat in deze tekst uitsluitend om de echtscheiding wordt verzocht en geen voorlopige maatregelen worden gevraagd. In deze tekst werd niets voorzien voor de kinderen (een verblijfsregeling of financiële regeling) of maatregelen tussen de echtgenoten onderling.

U kan uiteraard ook steeds één van onze advocaten Familierecht contacteren met verdere vragen.

Bij elke aankoop van een modeldocument voorzien wij één uur consultatie zodat u de nodige vragen kan stellen en wij belangrijke informatie met u kunnen meegeven.

Disclaimer

De door Desdalex verstrekte documenten zijn louter richtinggevende modeldocumenten. De cliënt is verplicht deze modeldocumenten aan te passen naar zijn concrete situatie, rekening houdende met de daarop toepasselijke wetgeving en bijzonderheden. De cliënt is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik, het aanpassen of het wijzigen van de modeldocumenten en draagt hiervan als enige het risico.

Desdalex kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van de cliënt of derden die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik, het aanpassen of wijzigen van de modeldocumenten. De cliënt dient Desdalex integraal te vrijwaren in geval van schade geleden door derden.

Indien de cliënt beroep zou doen op Desdalex om advies in te winnen of bijstand te verkrijgen met betrekking tot de modeldocumenten dan gelden de Algemene Voorwaarden van Desdalex.