Onderhandse overeenkomst financiële regeling kinderen

€ 100

Informatie

Wanneer u en uw partner beslissen de relatie te beëindigen en u bent gemeenschappelijke ouder van minderjarige kinderen, is het belangrijk dat afspraken worden gemaakt over de eventuele onderhoudsbijdrage ten behoeve van de kinderen.

Ook als er geen sprake is van een “echtscheiding”, kan u na elke relatiebreuk hieromtrent een overeenkomst sluiten.

Het is aan te raden zulke overeenkomst zeker te laten “bekrachtigen” door de familierechtbank. Indien één van de partijen de overeenkomst later niet nakomt, dan kan u met het vonnis ook een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Dat is niet het geval indien de overeenkomst niet door de rechtbank wordt bekrachtigd.

In deze overeenkomst worden enkel financiële afspraken vastgelegd.

Niettemin zijn er enkele zaken dat u daarbij goed in uw achterhoofd moet houden. U kan echter nog beter voorkomen dan genezen, door goed geïnformeerd te zijn bij het sluiten van een overeenkomst.

Voor meer informatie daarover kan u de bijhorende tekst aankopen.

Bij elke aankoop van een modeldocument voorzien wij één uur consultatie zodat u de nodige vragen kan stellen en wij belangrijke informatie met u kunnen meegeven.

Disclaimer

De door Desdalex verstrekte documenten zijn louter richtinggevende modeldocumenten. De cliënt is verplicht deze modeldocumenten aan te passen naar zijn concrete situatie, rekening houdende met de daarop toepasselijke wetgeving en bijzonderheden. De cliënt is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik, het aanpassen of het wijzigen van de modeldocumenten en draagt hiervan als enige het risico.

Desdalex kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van de cliënt of derden die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik, het aanpassen of wijzigen van de modeldocumenten. De cliënt dient Desdalex integraal te vrijwaren in geval van schade geleden door derden.

Indien de cliënt beroep zou doen op Desdalex om advies in te winnen of bijstand te verkrijgen met betrekking tot de modeldocumenten dan gelden de Algemene Voorwaarden van Desdalex.