Is de aanleg van een padelveld vergunningsplichtig?

Geactualiseerd op 26 april 2022

U heeft ongetwijfeld reeds gehoord van de racketsport padel. De sport is een mix tussen tennis en squash en speelt men op speciaal daarvoor ontworpen banen met glazen wanden en een metalen omheining. De rage van de sport heeft ertoe geleid dat de toename van het aantal padelvelden exponentieel is gestegen. Veel tennisclubs offeren zelfs bestaande tennisvelden op voor de herinrichting ervan als padelveld.

De bewoners van de omliggende woningen worden niet altijd even vrolijk van de komst van dergelijke padelvelden. Volgens velen zou het padelspel immers meer lawaaihinder met zich mee brengen dan een klassiek tennisspel. Het gebeurt dan ook geregeld dat omwonenden zich verzetten tegen de aanvraag door een nabij gelegen club van een omgevingsvergunning voor de aanleg van padelvelden.

Is de aanleg van een padelveld sowieso vergunningsplichtig ?

Voor het aanleggen van een nieuw padelveld is het verkrijgen van een omgevingsvergunning alleszins verplicht. In een poging om de vergunningsplicht te omzeilen, vormt men echter steeds meer bestaande tennisvelden om tot padelterreinen.

Geldt er in Vlaanderen ook een vergunningsplicht bij het herinrichten van een bestaand tennisveld naar padelveld?

Om te weten of er een vergunningsplicht geldt voor het omvormen van een tennisveld naar een padelveld dient men in de eerste plaats nazicht te doen van het Vrijstellingsbesluit van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Valt de stedenbouwkundige handeling onder toepassing van het Vrijstellingsbesluit? Dan geldt er in principe geen verplichting tot aanvraag van een omgevingsvergunning.

Voor het herinrichten van bestaande sportterreinen geldt in principe een vrijstelling.
Wenst u zich te beroepen op de vrijstelling dan dient u wel bijkomend na te gaan of ook de volgende voorwaarden zeker vervuld zijn:

  • De bestaande tennisbaan dient reeds (minstens hoofdzakelijk) vergund te zijn of vergund geacht te zijn.
  • Er mogen geen (bijkomende) gebouwen opgericht worden op de bestaande tennisbaan.
  • Het sportterrein dient haar eerder vergunde functie ‘recreatie’ logischerwijze te behouden. Een functiewijziging is m.a.w. uit den boze.
  • De omvang van het al ingerichte terrein mag niet worden uitgebreid.
  • De omvorming mag niet gepaard gaan met ontbossing, een aanzienlijke reliëfwijziging of wijziging van waterlichamen.
  • De handelingen dienen uiteraard ook in overeenstemming te zijn met de bindende normen en voorschriften van ruimtelijke ordening.

Voldoet men aan die voorwaarden? Dan valt de herinrichting van de tennisbaan onder het vrijstellingsregime. Daardoor bent u met het oog op de herinrichting ervan niet verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Glazen wanden en metalen omheining

Hoger in dit artikel haalden we reeds aan dat, om van de vergunningsvrijstelling te kunnen genieten, op het bestaande tennisveld geen bijkomende of nieuwe gebouwen mogen worden voorzien.

Het grootste discussiepunt betreft de vraag of men de glazen wanden en de metalen omheiningen, de voornaamste kenmerken van een padelveld, al dan niet als dergelijke nieuwe/bijkomende ‘gebouwen’ dient te beschouwen.

De wetgeving zelf bevat geen uitdrukkelijke definitie van wat men precies verstaat onder ‘gebouw’. Daarom gaan we te rade in de relevante rechtspraak, in het bijzonder de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

‘Gebouw’ dient men volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen te interpreteren als:
hetgeen gebouwd is, toegankelijk, overdekt, en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten en hetgeen kan dienen tot bijvoorbeeld opslagplaats”.

Uit deze algemene definitie leiden we o.i. af dat men de glazen wanden en de metalen omheining rond een sportterrein niet als gebouw aanziet.

Is de omvorming van een tennisveld naar een padelveld vrijgesteld?

De omvorming van een tennisveld naar een padelveld is in principe vrijgesteld van de vergunningsplicht, voor zover is voldaan aan alle andere wettelijk bepaalde voorwaarden van de vrijstelling.

Let wel dat elke gemeente of stad als vergunningverlenende overheid steeds eigen specifieke, strengere, voorwaarden kan opleggen.

Tot slot geven wij u graag mee dat de stedenbouwkundige conformiteit van een padelveld geen vrijgeleide is.

De voorbije jaren werden er namelijk al talloze gerechtelijke procedures ingeleid op grond van burenhinder die beweerdelijk veroorzaakt zou worden door het gebruik van padelterreinen.

Bijkomende vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van voormeld artikel, of over een ander aan vastgoed of ruimtelijke ordening gerelateerd probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team vastgoed op info@desdalex.be of maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.

 

Afspraak Maken

Meer artikels over onroerend goed

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel stak: “Mijn DNA op dat mes? Ja,...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder