Samen streven we naar een duurzame oplossing voor alle partijen

Bespreken bemiddelingsprotocol

.

De bemiddeling is onderworpen aan enkele wettelijke verplichtingen. Onze bemiddelaar geeft toelichting over deze wettelijke verplichtingen en de spelregels die aan de bemiddeling verbonden zijn. Het bemiddelingsprotocol wordt ondertekend door de partijen en de bemiddelaar.

 

In het document worden onder andere volgende gegevens opgenomen:

  • Namen en gegevens van de partijen
  • Omschrijving van het probleem dat zich stelt
  • Toelichting bij enkele bemiddelingsprincipes (zoals het principe van vertrouwelijkheid)

 

Wenst u reeds informatie over deze bemiddelingsprincipes? Lees dan ook “Wat is bemiddeling?”.

Deze advocaten zijn
gespecialiseerd in bemiddeling