Chat with us, powered by LiveChat

Ook van de beginnende skiër wordt vereist dat hij zijn snelheid en traject zo aanpast, dat hij niet in botsing komt met andere skiërs

In een zaak betreffende een skiongeval tussen twee beginnende skiërs die in een beperkte groep skiles volgden in Val Thorens (Frankrijk), heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel bij vonnis van 3 februari 2016 de vordering tot schadevergoeding van de aangeskiede skiër toegekend.

Volgens de gedragsregels van de internationale skifederatie is er een algemeen verbod anderen in gevaar te brengen. Bovendien is de hoger skiër er toe gehouden om zijn richting en snelheid zo te kiezen dat hij lagere of voorliggende skiërs niet in gevaar brengt.

Die gedragsregels zijn volgens de rechtbank van eerste aanleg in Brussel toepasselijk ongeacht het technisch niveau van de skiër.

Dit impliceert voor de beginnende skiër dat hij een voldoende lage snelheid dient aan te houden en zich voldoende ver van de lagere skiërs dient te houden, om tijdig te kunnen reageren in geval van een dreigende botsing. Die reactie kan dan bestaan in het ontwijken van de andere skiër of in het tot stilstand komen (desnoods door zich te laten vallen).

Enkel wanneer de lagere skiër op volkomen roekeloze of buitensporige wijze een gedrag stelt dat redelijkerwijs door een normaal voorzichtige hogere skiër onmogelijk kon worden voorzien, zal die hogere skiër niet aansprakelijk zijn voor de berokkende schade.

Aangezien de hogere skiër niet kon aantonen dat de aangeskiede lagere skiër zich vóór de botsing volkomen roekeloos of buitensporig zou hebben gedragen, werd die hogere skiër aansprakelijk gesteld voor de schade van de andere skiër.